Skip to main content

Fundusz małych spółek europejskich ze strefy euro w ofercie Source

12 października Source Markets wprowadziło do swojej oferty fundusz MSCI EMU Small Cap Source ETF. Naśladuje on zachowanie indeksu MSCI EMU Small Cap Total Return (Net) (wykorzystuje replikację swapową), zaś jego roczna opłata za zarządzanie wynosi 0,40%.

Nowy ETF Source uzupełnia szeroki wachlarz produktów inwestycyjnych tej firmy posiadających ekspozycję na rynek amerykański i europejski zarówno odnośnie segmentu dużych jak i małych spółek. W tym gronie znajdują się: STOXX Europe Small 200 Source ETF, STOXX Europe Mid 200 Source ETF oraz Russell 2000 Source ETF.

Indeks MSCI EMU Small Cap Total Return (Net) to indeks ważony kapitalizacją z uwzględnieniem free floatu, re balansowany co kwartał, obejmujący obecnie 568 spółek o kapitalizacji wahającej się od 32 mln euro do 3,5 mld euro. Są to akcje notowane na giełdach papierów wartościowych w krajach należących do Unii Gospodarczo-Walutowej (European Economic and Monetary Union – EMU). Został on utworzony w 1998 roku i od tego momentu jest szeroko wykorzystywanym benchmarkiem dla inwestycji w małe europejskie firmy. Największy udział w indeksie posiadają firmy niemieckie (24,8% kapitalizacji), francuskie (18,7%), włoskie (11,8%), holenderskie (9,5%) oraz fińskie (7,3%). W strukturze sektorowej dominują spółki przemysłowe (28,1%), finansowe (16,3%) i producenci dóbr luksusowych (15,3%). Największe spółki w indeksie to: Lanxess (1,42%), Valeo (1,03%), Gemalto NV (0,97%), Symrise (0,94%) i Bekaert (0,93%).

MSCI EMU Small Cap Source ETF jest zgodny z dyrektywą UCITS III i jest zarejestrowany w Irlandii. Został wprowadzony do obrotu na Xetra (na Deutsche Boerse) i jest handlowany w euro. Fundusz reinwestuje dywidendy w sposób ciągły.

Obecnie w ofercie Source znajduje się 80 produktów akcyjnych i towarowych (ETFs, T-ETCs, P-ETC). Łączna wartość zarządzanych aktywów wynosi 7,5 mld USD, a dotychczasowy obrót tymi instrumentami (od kwietnia 2009 r. czyli od uruchomienia działalności przez Source) wyniósł ponad 95 mld USD.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.