Skip to main content

Fundusz ETF z ekspozycją na rynki Korei Południowej, Meksyku, Indonezji i Turcji w ofercie ComStage

29 stycznia 2013 r. na platformie Xetra giełdy we Frankfurcie miało miejsce pierwsze notowanie tytułów uczestnictwa funduszu ComStage ETF S&P SMIT 40 Index TRN (fundusz jest też dostępny na giełdzie w Stuttgarcie). Fundusz ten, zarządzany przez spółkę ComStage (wchodzącą w skład grupy Commerzbanku), dąży do jak najprecyzyjniejszego naśladowania (przy użyciu swapów) stóp zwrotu indeksu S&P SMIT 40 Net Total Return EUR Index (to jeden z pierwszych funduszy ETF na świecie o tego rodzaju ekspozycji). Portfel indeksu, obliczanego od września 2012 r., obejmuje akcje 40 wyselekcjonowanych spółek z czterech rynków wschodzących (po 10 z każdego kraju): Korei Południowej, Meksyku, Indonezji i Turcji. Są to największe inwestowalne i najbardziej reprezentatywne spośród krajów zaliczanych do grupy tzw. państw Next-11. Waga akcji spółek pochodzących z każdego z ww. państw w indeksie jest identyczna (25%), natomiast waga poszczególnych firm jest uzależniona od ich kapitalizacji rynkowej (uwzględniającej free float) (ponad 1 mld USD) oraz poziomu obrotów (ponad 5 mln USD w ostatnich trzech miesiącach); w przypadku spółek nie może ona jednak przekroczyć 10%. Skład indeksu jest rewidowany raz w roku, we wrześniu; w tym samym momencie następuje także równoważenie indeksu. Jest to indeks dochodowy typu „net total return”, co oznacza, że dochody z dywidend wypłacanych przez spółki należące do portfela indeksu są uwzględniane po opodatkowaniu (wszelkie uzyskiwane dochody są przez fundusz reinwestowane).

W dniu 2 kwietnia 2013 r. największą wagę w portfelu indeksu SMIT posiadały spółki: Samsung Electronics (10,39%), America Movil (7,29%), Turkyie Garanti Bankasi (6,43%), Akbank (5,43%) i Astra International (5,14%). W ujęciu sektorowym dominowały firmy z branży finansowej (37,1%), usług telekomunikacyjnych (13,5%), dóbr konsumpcyjnych wyższego rzędu (12,5%), technologii informacyjnych (11,5%) i surowcowej (10,5%).

Fundusz jest denominowany w euro (w tej walucie jest także obliczany indeks), stąd też kursy poszczególnych walut ww. krajów w relacji do euro wpływają na wartość księgową tytułu uczestnictwa funduszu. Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio – TER) wynosi 0,60% w skali roku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.