Skip to main content

Fundusz ETF z ekspozycją na ropę naftową w ofercie UBS

18 czerwca na SIX Swiss Exchange miało miejsce pierwsze notowanie funduszu UBS IS CMCI Oil ETF. Fundusz replikuje syntetycznie (poprzez swapy) zachowanie UBS Bloomberg CMCI WTI Crude Oil Index, który odzwierciedla notowania kontraktów futures na ropę naftową (stąd też może on się zachowywać odmiennie od cen spot ropy) WTI Crude Oil (ICE) (31,2%) oraz WTI Crude Oil (Nymex (68,8%). Dzięki zastosowaniu w konstrukcji indeksu inteligentnego mechanizmu rolowania indeksu (stałe terminy zapadalności obejmujące kontrakty 3-miesięczne, 6-miesięczne, roczne, trzyletnie i pięcioletnie) jego historyczne wyniki (od roku 2000) okazały się znacznie lepsze od notowań spot.

Fundusz jest zarejestrowany w Szwajcarii, jego portfelem inwestycyjnym zarządza UBS Global Asset Management, market makerem jest UBS Investment Bank, stosuje też pełne (minimum 100%) zabezpieczenie ryzyka kontrpartnera (counterparty risk) w przypadku transakcji swapowych. Obecnie fundusz uruchomił pierwszy subfundusz – CMCI Oil ETF (USD) SF-A – jest on wyceniany w USD i nie zabezpiecza swoje pozycji walutowej (currency hedging). Opłata za zarządzanie wynosi 0,45%.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.