Skip to main content

Fundusz ETF z ekspozycją na kraje EMEA (w tym także na polskie spółki) w ofercie Source

Source Markets we współpracy z BofA Merrill Lynch wprowadził 27 czerwca 2011 r. na London Stock Exchange fundusz FTSE Emerging EMEA 40 Source ETF, który daje inwestorom ekspozycję na rynki wschodzące z Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA – Europe, Middle East, Africa). Fundusz ten odzwierciedla (poprzez replikację fizyczną z nakładką swapową) wyniki uruchomionego w kwietniu 2011 r. indeksu FTSE Emerging EMEA 40. Indeks ten, obliczany i zarządzany przez FTSE, obejmuje walory 40 największych i najpłynniejszych spółek z ww. rynków. Został on zaprojektowany w ten sposób, aby obejmował płynne i zbywalne papiery wartościowe, efektywny pod względem wypłacanych przez spółki dywidend oraz aby był reprezentatywny dla regionów EMEA. Stosując metodologię FTSE indeks ten nie może obejmować więcej niż 10 spółek z jednego kraju, dzięki czemu zredukowane jest ryzyko zbytniej ekspozycji na rynek jednego państwa.

W dniu 11 sierpnia struktura geograficzna portfela funduszu przedstawiała się następująco: spółki południowoafrykańskie (32,9%), rosyjskie (29,5%), polskie (17,2%), tureckie (9,6%), węgierskie (5,5%) i czeskie (5,3%); fundusz może też inwestować w spółki egipskie, izraelskie, marokańskie i ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. W ujęciu sektorowym dominowały banki (27,9%), spółki z sektora ropy i gazu (25,7%), operatorzy telefonii komórkowej (8,8%) oraz spółki z sektora metali nieżelaznych (7,2%). Największy udział w aktywach tego dnia posiadały: Gazprom (8,9%), MTN Group (7,1%), Łukoil (5,9%), SASOL (5,5%), Standard Bank Group (4,2%), Savings Bank of Russia (4,1%) oraz CEZ (4,1%). Jeśli chodzi o polskie spółki to fundusz posiadał walory: KGHM (3,6%), PKO BP (3,3%), PZU (3,2%), Pekao S.A. (2,2%), PKN Orlen (1,7%), PGE (1,6%) i TP S.A. (1,5%).

Opłata za zarządzanie funduszem wynosi 0,60% w skali roku. Walutą bazową funduszu i walutą obrotu jest dolar amerykański. Jest zarejestrowany w Irlandii i jest zgodny z dyrektywą UCITS III.

27 lipca Source Markets poinformowało, iż aktywa zgromadzone w jego 93 produktach finansowych (fundusze ETF, T-ETCs (Treasury Bill Secured Exchange Traded Commodities) i cztery P-ETC (physical precious metals ETCs)) przekroczyły wartość 10 mld USD. W ciągu dwóch lat od momentu wprowadzenia na giełdy pierwszych ETF-ów i ETC Source (kwiecień 2009 r.) obroty tymi instrumentami wyniosły ponad 240 mld USD.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.