Skip to main content

Fundusz ETF z ekspozycją na azjatyckie rynki akcji (bez Japonii) w ofercie UBS

W końcu sierpnia 2012 r. oferta funduszy ETF UBS na Deutsche Boerse powiększyła się o UBS ETFs plc – MSCI AC Asia ex Japan TRN Index SF (USD) A-acc. Fundusz ten daje inwestorom ekspozycję na rynki akcji w 10 krajach azjatyckich z wyłączeniem Japonii – dwóch rozwiniętych i ośmiu rozwijających się.

Fundusz starają się jak najdokładniej odwzorowywać (przy użyciu replikacji syntetycznej) stopę zwrotu indeksu MSCI AC Daily TR Net Asia ex Japan (USD). Portfel indeksu obejmuje spółki o dużej i średniej kapitalizacji z Chin, Korei Południowej, Tajwanu, Hongkongu, Indii, Singapuru, Malezji, Indonezji i Tajlandii. W sumie w indeksie znajdują się walory 616 przedsiębiorstw, których łączna kapitalizacja stanowi ok. 84% kapitalizacji ww. rynków (przy uwzględnieniu współczynnika free float). Równoważenie indeksu odbywa się co kwartał. W końcu listopada największy udział w portfelu indeksu miały spółki chińskie (24,4%), południowokoreańskie (20,2%), tajwańskie (14,6%) i z Hongkongu (12,1%). Największe wagi w indeksie posiadają: Samsung Electronics (5,18%), Taiwan Semiconductor (3,02%), China Mobile (2,49%), China Construction (1,99%) oraz ICBC (1,58%). W ujęciu sektorowym dominują firmy z sektora finansowego (32,0%) i technologii informacyjnych (18,5%); relatywnie duże udziały mają także spółki z branży konsumpcyjnej dóbr wyższego rzędu (9,4%), przemysłowej (9,4%) oraz energetycznej (7,1%) (wszystkie dane z końca listopada). Stopa dywidendy wynosi 2,48%.

Opłata za zarządzanie funduszem wynosi 0,62%, a wskaźnik kosztów całkowityhc (TER) 1,17% w skali roku. Fundusz nie wypłaca dywidend – wszelkie dochody z tytułu posiadania instrumentów finansowych są reinwestowane.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.