Skip to main content

Fundusz ETF UBS z ekspozycją na sektor medyczny i biotechnologiczny na zuryskim parkiecie

5 marca 2013 r. na SIX Swiss Exchange zadebiutował fundusz UBS Index Solutions – SXI Life Sciences ETF (CHF). Do obrotu giełdowe zostały wprowadzone dwie kategorie tytułów uczestnictwa: A (przeznaczone dla ogółu inwestorów) oraz I (adresowane głównie do inwestorów instytucjonalnych). Ich wycena odbywa się we frankach szwajcarskich. Funkcję market makera dla funduszu pełnią Commerzbank i UBS.

Fundusz UBS Index Solutions – SXI Life Sciences ETF (CHF) jest zarejestrowany w Szwajcarii i ma na celu odwzorowywanie (poprzez zastosowanie pełnej replikacji fizycznej) wyników inwestycyjnych indeksu SXI Life Sciences Total Return (indeks o charakterze dochodowym). Jest to indeks ważony kapitalizacją, uwzględniający liczbę akcji w wolnym obrocie (free float) i obejmujący walory szwajcarskich spółek z sektora „Life Sciences” – tj. firm medycznych, farmaceutycznych i biotechnologicznych. Udział pojedynczej spółki w indeksie (w momencie jego równoważenia) jest ograniczony do 10 procent (zmiana wag uczestników indeksu odbywa się co kwartał). W końcu maja w portfelu indeksu znajdowały się akcje 16 spółek z ww. branż – największe udziały posiadały Nobel Biocare Holding (10,95%), Lonza Group (10,70%), ROCHE Holding (10,27%), Actelion (10,25%) i NOVARTIS (9,61%). Kapitalizacja portfela indeksu w końcu maja wynosiła 13,28 mld CHF.

W przypadku jednostek kategorii A roczna opłata za zarządzanie wynosi 0,48%, a wskaźnik kosztów całkowitych 0,60%, natomiast w przypadku jednostek kategorii I analogiczne stawki kształtują się na poziomie 0,34% i 0,43%.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.