Skip to main content

Fundusz ETF State Street Global Advisors z ekspozycją na rynek obligacji azjatyckich denominowanych w lokalnych walutach na parkietach we Frankfurcie i w Londynie

10 maja 2012 r. na Deutsche Boerse (na platformie Xetra) (to podstawowe miejsce notowań) oraz 14 maja 2012 r. na London Stock Exchange (LSE) zadebiutował na rynku europejskim nowy dłużny fundusz ETF State Street Global Advisors.

SPDR Citi Asia Local Government Bond ETF to drugi fundusz w europejskiej ofercie State Street Global Advisors (SSgA) umożliwiający inwestorom pasywne inwestowanie na rynkach papierów dłużnych w krajach wschodzących (w maju 2011 r. do notowań na giełdzie we Frankfurcie, a w kolejnych miesiącach na giełdy w Londynie, Paryżu, Zurychu i Mediolanie trafił SPDR Barclays Capital Emerging Markets Local Bond ETF). Nowy fundusz SSgA daje ekspozycję na wybrane azjatyckie rynki rządowych papierów dłużnych denominowanych w lokalnych walutach. Śledzi on (poprzez metodę reprezentatywnej próbki) zachowanie indeksu Citi Asian Government Bond Investable (ważonego kapitalizacją), który skupia wyselekcjonowane obligacje wyemitowane przez rządy następujących państw azjatyckich (udział obligacji z jednego kraju nie może przekraczać 20%): Chin (emisje offshore), Hongkongu, Indonezji, Korei Południowej, Malezji, Filipin, Singapuru i Tajlandii (w końcu kwietnia w portfelu indeksu dominowały papiery koreańskie (20,0%), malezyjskie (19,6%), tajlandzkie (17,6%), indonezyjskie (15,9%) i singapurskie(15,0%) – ogółem były w nim 183 instrumenty). W portfelu indeksu mogą znaleźć się jedynie obligacji o terminie zapadalności powyżej roku (w końcu kwietnia indeks obejmował głównie obligacje o zapadalności powyżej 10 lat (29,5%), od roku do 3 lat (22,4%) i od 3 do 5 lat (20,1%); średnia zapadalność portfela to 7,9 lat). Obligacje te muszą mieć rating na poziomie co najmniej d według agencji Standard & Poor`s i Moody`s (w końcu kwietnia były to przede wszystkim papiery o ratingu A (57,2%), AAA (17,2%) oraz BBB (15,9%)). Stopa zwrotu w terminie do wykupu (yield to maturity) portfela obligacji należących do indeksu to 3,68%, bieżąca stopa zwrotu (current yield) to 3,68%, a zmodyfikowane duration (modified duration) to 5,86. Walutą bazową funduszu jest dolar amerykański. Fundusz planuje wypłacać dochodu z obligacji znajdujących się w jego portfelu co pół roku. Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio – TER) funduszu wynosi 0,50%.

Tytuły uczestnictwa funduszu są notowane w euro na Deutsche Boerse oraz w dolarach amerykańskich i funtach szterlingach na LSE.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.