Skip to main content

Fundusz ETF SSgA z ekspozycją na amerykańskie spółki o średniej kapitalizacji na Deutsche Boerse i London Stock Exchange

31 stycznia 2012 r. na parkiecie we Frankfurcie w segmencie XTF oraz 2 lutego na giełdzie w Londynie miało miejsce pierwsze notowanie tytułów uczestnictwa funduszu SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF wyemitowanych przez State Street Global Advisors (SSgA). Celem tego podmiotu jest jak najwierniejsze odwzorowywanie (poprzez fizyczną replikację) wyników ważonego kapitalizacją (z uwzględnieniem free float`u) indeksu S&P MidCap 400 (typu total net return), którego portfel obejmuje akcje około 400 amerykańskich firm o średniej kapitalizacji reprezentujących około 7% amerykańskiego rynku akcji. Indeks ten jest popularnym benchmarkiem dla tego segmentu amerykańskiego rynku akcji.

W końcu 2011 r. w strukturze tego indeksu dominowały spółki sektora finansowego (20,65%), przemysłowego (16,56%), technologii informacyjnych (15,23%), konsumpcji dyskrecjonalnej (13,02%) i opieki zdrowotnej (10,09%). Największe udziały w aktywach funduszu w dniu 21 lutego posiadały walory firm Green Mountain Coffeee (0,77%), Monster Beverage (0,69%), Vertex Pharmaceuticals (0,67%), Ametek (0,66%) i Regeneron Pharmaceuticals (0,64%).

Walutą bazową funduszu jest dolar amerykański. Walutą obrotu tytułów uczestnictwa na Deutsche Boerse jest euro, a na LSE dolar amerykański. Fundusz nie wypłaca dywidend. Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio) wynosi 0,30% w skali roku. Fundusz jest zgodny z dyrektywą UCITS IV.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.