Skip to main content

Fundusz ETF Source z ekspozycją na zmienność amerykańskiego rynku akcji na giełdzie w Londynie

Na początku lutego 2012 r. do obrotu giełdowego na London Stock Exchange weszły tytuły uczestnictwa funduszu J.P. Morgan Macro Hedge US TR Source ETF (są notowane w dolarach amerykańskich). Celem funduszu jest uzyskanie długoterminowej ekspozycji na zmienność amerykańskiego rynku akcji za pośrednictwem strategii opracowanej przez J.P. Morgan. Jest to instrument finansowy adresowany do zaawansowanych inwestorów, którzy mogą go wykorzystać jako narzędzie do zabezpieczania swoich pozycji, jak też jako instrument do uzyskania ekspozycji na zmienność.

J.P. Morgan Macro Hedge US TR Source ETF replikuje indeks J.P. Morgan Macro Hedge US TR. Jest to jeden z indeksów należących do rodziny “Macro Hedge”, który zajmuje zarówno długie jak i krótkie pozycje w kontraktach futures na CBOE Volatility Index (indeks VIX) – zajmowana pozycja jest zależna od aktualnych warunków rynkowych (np. w warunkach dużej zmienności (krzywa VIX futures jest w stanie backwardation) indeks zajmuje wyłącznie długie pozycje w odpowiednich kontraktach futures). Indeks ten może cechować się bardzo dużą zmiennością, zaś jego całkowita ekspozycja może wynieść nawet do 200% aktywów netto funduszu. Celem indeksu jest wychwytywanie skoków zmienności na amerykańskim rynku akcji, a jednocześnie generowanie dodatnich stóp zwrotu podczas normalnych warunków rynkowych.

Opłata za zarządzanie funduszem wynosi 0,25% (plus 0,75% opłaty indeksowej).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.