Skip to main content

Fundusz ETF Royal Bank of Scotland realizujący strategię CTA na Deutsche Boerse

6 grudnia 2011 r. na giełdzie we Frankfurcie zadebiutował RBS Market Access CTA Index ETF – EUR Hedged. Instrument ten pozwala inwestorom partycypować w wynikach indeksu RBC CTA z jednoczesnym zabezpieczeniem ryzyka walutowego (względem euro). Portfel indeksu RBS CTA składa się z dwóch subindeksów: RBS Systematic CTA Index oraz RBS Discretionary CTA Index (każdy z nich ma 50-proc. udział w głównym indeksie). Oba subindeksy obejmują zdywersyfikowany portfel tytułów uczestnictwa w funduszach hedgingowych. W obu przypadkach strategie funduszy hedgingowych oparte są na podejściu CTA (commodity trading advisor), w którym zarządzający funduszem może wykorzystywać kontrakty futures i (lub) opcje na akcje, obligacje, waluty i towary w celu implementacji systematycznej i dyskrecjonalnej strategii CTA.

Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio) funduszu wynosi 0,75% w skali roku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.