Skip to main content

Fundusz ETF replikujący zachowanie indeksu DAX na Deutsche Boerse

18 stycznia na platformie Xetra miało miejsce pierwsze notowanie DAX Source ETF – funduszu, którego celem jest naśladowanie zachowanie wyników indeksu DAX TR poprzez bezpośrednie inwestycje w akcje niemieckich firm wchodzących w jego skład (różni to ten instrument od innych funduszy Source, które zwykle stosują replikację syntetyczną). Fundusz jest zgodny z postanowieniami dyrektywy UCITS III i jest zarządzany przez BayernInvest KAG. Funkcję investment managera – podobnie jak w innych funduszach Source – pełni Assenagon Asset Management SA.

DAX to najważniejszy indeks niemieckiego rynku akcji i czwarty na świecie biorąc pod uwagę wartość instrumentów pochodnych, dla których jest instrumentem bazowym. Jest on obecnie obliczany przez Deutsche Boerse (po raz pierwszy został obliczony 1 lipca 1988 r. na Frankfurt Stock Exchange) i obejmuje 30 największych niemieckich przedsiębiorstw pod względem wartości kapitalizacji i obrotu. Kapitalizacja uczestników tego indeksu odpowiada za ok. 75 procent całkowitej kapitalizacji niemieckich spółek notowanych na giełdzie we Frankfurcie, zaś w przypadku obrotu wskaźnik ten wynosi ok. 85 procent.

DAX ETF Source jest wyceniany w euro. Pobiera on opłatę za zarządzanie w wysokości zaledwie 0,15%. Fundusz jest podmiotem typu non-distributing – 100% dywidendy jest reinwestowane.

Segment XTF na parkiecie we Frankfurcie obejmuje obecnie 556 funduszy ETF. Średnia miesięczna wartość obrotu tymi instrumentami wynosi około 11 mld euro.

Source oferuje obecnie 40 funduszy typu ETF, 27 instrumentów typu T-ETCs i jeden P-ETC.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.