Skip to main content

Fundusz ETF odwzorowujący równoważoną wersję indeksu FTSE 100 w ofercie Deutsche AWM

31 lipca 2015 r. Deutsche Asset & Wealth Management (Deutsche AWM) uruchomił pierwszy fundusz ETF oferujący ekspozycję na równoważoną wersję indeksu FTSE 100 obejmującego największe i najpłynniejsze brytyjskie spółki publiczne notowane na London Stock Exchange. Db x-trackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF (DR) ma za zadanie odwzorowywać wyniki indeksu FTSE 100 Equal Weight TR, który zaczął być obliczany 1 lipca bieżącego roku. Jest to indeks typu total return net, czyli indeks dochodowy reinwestujący dywidendy wypłacane przez spółki po potrąceniu podatku. Fundusz wykorzystuje jedno z najprostszych podejść w ramach strategii smart (strategic) beta (czyli strategii, w których nie stosuje się ważenia składników portfela indeksu w oparciu o ich kapitalizację) – przypisuje wszystkim spółkom w indeksie tę samą wagę w celu poprawy wskaźników stóp zwrotu skorygowanych o ryzyko (risk-adjusted returns). Według przeprowadzonych symulacji między grudniem 2004 r. a majem 2015 r. stopa zwrotu tego indeksu okazała się o 2,6% w skali roku wyższa od stopy zwrotu indeksu FTSE 100 w tradycyjnej formule, czyli ważonego kapitalizacją spółek znajdujących się w jego portfelu. Według Michaela Mohra, szefa działu rozwoju produktów typu ETP w regionie EMEA w Deutsche AWM, taka konstrukcja indeksu, dzięki usunięciu efektu spółek o dużej kapitalizacji (large-cap bias), zwiększa w nim udział firm o nieco mniejszej kapitalizacji, co może poprawić ważone ryzykiem wyniki funduszu w ujęciu długoterminowym. Fundusz ten może stanowić zatem alternatywę dla inwestorów poszukujących ekspozycji na skorygowaną betę i jest uzupełnieniem oferty Deutsche AWM w zakresie ekspozycji na ten segment brytyjskiego rynku akcji, która do tej pory obejmowała fundusz db x-trackers FTSE 100 UCITS ETF (DR).

Tytuły uczestnictwa funduszu są notowane na giełdzie w Londynie. Walutą funduszu i walutą obrotu na LSE jest funt szterling. Stosuje on fizyczną (bezpośrednią) replikację. Nie angażuje się w pożyczki papierów wartościowych i dystrybuuje swoje dochody. W momencie równoważenia portfela indeksu, które jest dokonywane co pół roku (w czerwcu i grudniu, wraz z rewizją indeksu FTSE 100), udział każdej spółki w indeksie odwzorowywanym jest ustalany na 1 procent. Następnie, w wyniku zmian wycen rynkowych spółek, udziały te ulegają niewielkim zmianom. Przykładowo 28 sierpnia 2015 r. największy udział w indeksie posiadały spółki RSA Insurance Group (1,31%), Sports Direct International (1,26%), Hikma Pharmaceuticals (1,19%) oraz Easyjet (1,18%). W strukturze branżowej indeksu dominowały natomiast sektory: finansowy (23,33%), dobra luksusowe (21,75%), przemysłowy (16,75%) oraz dobra powszechnego użytku (11,45%). Roczna całkowita opłata związana w uczestnictwem w funduszu (all-in-fee) wynosi 0,25% w skali roku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.