Skip to main content

Fundusz ETF obligacji korporacyjnych ETFlab na Deutsche Boerse

22 marca 2011 r. na platformie Xetra giełdy we Frankfurcie zadebiutował fundusz ETFlab iBoxx € Liquid Non-Financials Diversified ETF, którego emitentem jest ETFlab.

Fundusz ten oferuje inwestorom możliwość inwestowania na rynku obligacji korporacyjnych (z wyjątkiem obligacji emitowanych przez spółki sektora finansowego) denominowanych w euro. Indeksem referencyjnym funduszu jest Markit iBoxx € Liquid Non-Financials Diversified, który obejmuje maksymalnie 40 obligacji wyemitowanych przez przedsiębiorstwa mające siedzibę w państwach strefy euro oraz w Danii, Norwegii, Szwecji, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Wartość wyemitowanych obligacji wchodzących w skład portfela tego indeksu musi wynosić co najmniej 750 mln euro. Maksymalny udział jednej obligacji w indeksie to 7,5 proc. Indeks może obejmować maksymalnie dwie serie obligacji jednego emitenta.

Fundusz będzie wypłacał dywidendy. Opłata za zarządzanie (management fee) w skali roku została ustalona na poziomie 0,20%.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.