Skip to main content

Fundusz ETF Lyxora z ekspozycją na oczekiwaną zmienność amerykańskiego rynku akcji na parkietach w Paryżu i Mediolanie

9 marca 2012 r. na giełdzie w Paryżu (NYSE Euronext Paris) oraz 16 kwietnia na giełdzie w Mediolanie (Borsa Italiana) zadebiutował fundusz Lyxor ETF S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll, którego emitentem jest Multi Units France.

Fundusz ten replikuje wyniki indeksu strategii S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll, którego portfel obejmuje kontrakty futures na index VIX (ilustruje on przewidywaną zmienność indeksu S&P 500). W normalnych warunkach w portfelu indeksu znajdują się kontrakty o średnim terminie wygasania (trzy-, cztero- i pięciomiesięczne), które pozwalają na ograniczenie kosztów contango oraz czerpanie korzyści z relatywnie wysokiej płynności tych instrumentów. Natomiast w sytuacji, kiedy zmienność amerykańskiego rynku akcji gwałtownie rośnie (tj. kiedy poziom indeksu VIX jest powyżej 135% swojej 15-dniowej średniej kroczącej), w składzie portfela indeksu S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll w ciągu 5 dni pojawiają się kontrakty na VIX o krótkim terminie wygasania (jedno- i dwumiesięczne), co pozwala czerpać korzyści z ich największej reaktywności. Kiedy poziom zmienności zmniejsza się (tj. kiedy wartość indeksu VIX spada poniżej swojej 15-dniowej średniej kroczącej) skład indeksu S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll powraca do pierwotnej postaci – ponownie znajdują się w nim średnioterminowe kontrakty na indeks VIX. Opisana wyżej strategia umożliwia osiąganie korzyści w sytuacji gwałtownych skoków zmienności na amerykańskim rynku akcji, a jednocześnie minimalizuje koszty utrzymywania pozycji na rynku kontraktów na indeks VIX (carry costs). Oferuje ona zatem lepsze wyniki niż tradycyjnie stosowana strategia polegająca na utrzymywaniu stałego zaangażowania w długoterminowe kontrakty VIX.

Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio) funduszu wynosi 0,70% w skali roku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.