Skip to main content

Fundusz ETF iShares z ekspozycją na dywidendowe spółki z rynków wschodzących na giełdzie w Londynie

28 listopada 2011 r. na London Stock Exchange odbyło się pierwsze notowanie tytułów uczestnictwa zarządzanego przez spółkę BlackRock funduszu iShares Dow Jones Emerging Markets Select Dividend ETF. Jego zadaniem jest jak najwierniejsze odzwierciedlenie (przy wykorzystaniu replikacji fizycznej, z zastosowaniem optymalizacji) wyników indeksu Dow Jones Emerging Markets Select Dividend. Portfel tego indeksu grupuje obecnie akcje 100 spółek z 18 rynków wschodzących utrzymujące program wypłat dywidend w odpowiednim okresie (muszą wypłacać dywidendy w każdym z trzech ostatnich lat). Dzięki takiej strategii fundusz zapewnia inwestorom zarówno stały strumień dochodów (będzie wypłacał co kwartał dywidendy), jak i potencjał długoterminowego wzrostu wartości kapitału. Ponadto wyselekcjonowane spółki nie mogą mieć ujemnego kroczącego 12-miesięcznego wskaźnika zysku na akcję (EPS – earnings per share).

W dniu 19 stycznia 2011 r. w portfelu funduszu największy udział miały walory następujących przedsiębiorstw: Ford Otomotiv Sanayii (firma turecka) (3,51%), AKR Corporindo (firma indonezyjska) (3,24%), Eletropaulo Metropolitana Electricidade de Sao Paolo (firma brazylijska) (2,73%) oraz Light (firma brazylijska) (2,39%); w portfelu funduszu obecne były także akcje dwóch polskich firm: TP S.A. (1,54%) i KGHM (1,15%). Wśród inwestycji funduszu przeważały spółki telekomunikacyjne (16,59%), przemysłowe (15,96%), z branży surowców podstawowych (15,09%), finansowe (13,33%) i dóbr konsumpcyjnych (13,15%).

Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio – TER) funduszu wynosi 0,65% w skali roku. Walutą bazową funduszu jest dolar amerykański.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.