Skip to main content

Fundusz ETF inwestujący w obligacje high-yield denominowane w euro w ofercie Amundi

10 września 2013 r. na giełdzie w Paryżu (NYSE Euronext Paris) i 26 listopada na giełdzie w Mediolanie miał miejsce debiut funduszu Amundi ETF Euro High Yield Liquid Bond iBoxx UCITS ETF zarządzanego przez spółkę Amundi.

Fundusz ten dąży do naśladowania – tak dokładnie jak to możliwe – stóp zwrotu indeksu Markit iBoxx EUR Liquid High Yield 30 Ex-Financial (jest to indeks typu Total return, co oznacza że odsetki od obligacji są reinwestowane) obliczanego w euro. Odwzorowywanie indeksu przez fundusz odbywa się za pomocą replikacji syntetycznej (przy użyciu swapów). Inwestycja w tytuły uczestnictwa funduszu umożliwia osiągnięcie ekspozycji na 30 spośród najpłynniejszych obligacji (spośród obligacji wchodzących w skład portfela indeksu Markit iBoxx EUR High Yield Core Cum Crossover) wyemitowanych przez przedsiębiorstwa niefinansowe i denominowanych w euro. Obligacje te posiadają rating na poziomie niższym niż inwestycyjny (obligacje typu high-yield). W grudniu 2013 r. indeks ten obejmował głównie posiadające rating BB (77,8%) oraz rating B (20,2%). Pod względem struktury terminowej dominowały obligacje pięcioletnie (40,1%) i dwuletnie (36,9%).

Fundusz jest zarejestrowany we Francji. Walutą bazową funduszu oraz walutą obrotu na parkietach w Paryżu i w Mediolanie jest euro. Stawka rocznej opłaty za zarządzanie funduszem (annual management fee) wynosi 0,4% w skali roku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.