Skip to main content

Fundusz ETF Amundi z ekspozycją na japoński rynek akcji na parkiecie w Paryżu

23 października 2012 r. na NYSE Euronext Paris zadebiutował zarządzany przez spółkę Amundi Investment Solutions fundusz Amundi ETF TOPIX EUR Hedged Daily. To innowacyjny instrument finansowy (pierwszy taki na europejskim rynku), którego celem inwestycyjnym jest zapewnienie inwestorom ekspozycji na japoński rynek akcji, przy jednoczesnym zabezpieczeniu ryzyka kursowego (w skali dziennej) pary walutowej euro-jen.

Fundusz odwzorowuje (przy pomocy replikacji syntetycznej) indeks strategii TOPIX Euro Daily Hedged Index. Jest to indeks denominowany w euro, typu gross total return, którego portfel obejmuje najważniejsze spółki na japońskim rynku akcji, a jednocześnie zapewnia codzienną ochronę przed ryzykiem walutowym na parze euro-jen wskutek inwestowania w walutowe kontrakty forward wygasające w końcu każdego miesiąca. W końcu listopada w indeksie znajdowały się akcje 1681 firm, spośród których największe udziały posiadały: Toyota Motor (4,22%), Mitsubishi UFJ Financial Group (2,62%), Honda Motor (2,14%), Sumitomo Mitsui Financial Group (1,84%) oraz Canon (1,66%). W ujęciu sektorowym w indeksie dominują spółki przemysłowe (21,64%), firmy z branży dóbr konsumpcyjnych wyższego rzędu (19,19%), spółki finansowe (17,95%) i firmy z sektora IT (11,15%) (wszystkie dane z końca listopada 2012 r.).

Fundusz jest notowany na paryskiej giełdzie w euro. Funkcję market makera pełni bank BNP Paribas. Roczny wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu wynosi 0,48%.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.