Skip to main content

Fundusz ETF Amundi z ekspozycją na indeks NASDAQ-100 i zabezpieczonym ryzykiem walutowym na parkiecie w Mediolanie

7 maja 2013 r. na rynku ETFplus giełdy w Mediolanie (Borsa Italiana) miało miejsce pierwsze notowanie tytułów uczestnictwa funduszu Amundi ETF Nasdaq-100 EUR Hedged Daily ETF (od 1 lipca nazwa spółki zarządzającej wszystkimi funduszami ETF Amundi zmieniła się z Amundi Investment Solutions na Amundi). Jego celem inwestycyjnym jest jak najwierniejsze odwzorowywanie wyników obliczanego w euro indeksu Nasdaq-100 Currency Hedged EUR Strategy Index TRN. Inwestując w tytuły uczestnictwa funduszu (w euro) inwestorzy mogą czerpać korzyści ze zmian notowań giełdowych 100 czołowych niefinansowych spółek notowanych na rynku NASDAQ – głównie reprezentujących sektory: informatyczny (58,2%), dóbr konsumpcyjnych wyższego rzędu (19,6%) i opieki zdrowotnej (13,5%) (dane na koniec sierpnia br.). W końcu minionego miesiąca największe udziały w indeksie Nasdaq-100 posiadały spółki: Apple (13,23%), Microsoft (8,07%), Google (6,65%), Amazon.com (3,70%) oraz Cisco Systems (3,61%). Jednocześnie fundusz pozwala na zabezpieczenie ryzyka walutowego (pary euro-dolar amerykański) w skali dziennej. Stawka rocznej opłaty za zarządzanie funduszem wynosi 0,35%. Fundusz, który został utworzony w końcu 2010 r., jest także notowany (także w euro) na giełdach w Paryżu, Frankfurcie, Londynie i Zurychu.

Warto dodać, iż od 1 lipca 2013 r. w nazwach wszystkich funduszy ETF zarządzanych przez Amundi, zgodnie z wytycznymi ESMA, pojawiło się określenie „UCITS ETF”.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.