Skip to main content

Europejski rynek funduszy ETF urośnie do 2,5 bln euro do 2025 roku według badania PwC

Według badania ankietowego przeprowadzonego przez PriceWaterhouseCoopers (PwC) wśród 60 firm z branży ETF-ów (emitentów, market makerów i administratorów) z Europy, Stanów Zjednoczonych, Kanady oraz regionu Azji i Pacyfiku, dynamika wzrostu aktywów na europejskim rynku ETF-ów w nadchodzących latach powinna być największa spośród wszystkich regionów świata. 85 procent europejskich respondentów przewiduje, że aktywa ETF-ów zwiększą się do co najmniej 2,5 bln USD do połowy 2025 r., co oznacza średnioroczną stopę wzrostu (CAGR) w wysokości 21 procent. W tym samym okresie – zdaniem 80 procent respondentów z całego świata – globalne aktywa ETF-ów osiągną poziom ponad 12 bln USD, co oznacza średni roczny wzrost w wysokości 14 procent. Z kolei 90 procent respondentów zapytanych przez PwC przewiduje, że Stany Zjednoczone, które są zdecydowanie najbardziej dojrzałym na świecie rynkiem ETF-ów, osiągną do 2025 r. aktywa w wysokości 9 bln USD, co stanowić będzie średnioroczny wzrost o 16 procent w ciągu najbliższych pięciu lat.

Według globalnej szefowej ETF w PwC Marie Coady, spodziewane najwyższe tempo wzrostu rynku ETF-ów w Europie jest prawdopodobnie spowodowane względną niedojrzałością tego rynku i rosnącym popytem w jego niektórych segmentach, takich jak fundusze ETF ESG i tematyczne ETF-y. Jej zdaniem „europejska branża nadal intensywnie inwestuje w edukację na temat korzyści płynących z ETF-ów dla niektórych rodzajów strategii. Ponadto europejscy emitenci ETF-ów są bardzo skoncentrowani na wprowadzaniu strategii poszukiwanych przez inwestorów, takich jak te uwzględniające ESG, ukierunkowanie tematyczne i odnoszące się do walut cyfrowych”.

Fundusze ETF ESG są postrzegane jako największy potencjalny obszar wzrostu tego rynku w szczególności w Europie. 100% europejskich respondentów spodziewa się, że w nadchodzących latach pojawi się znaczny popyt inwestorów na fundusze tego typu. W odpowiedzi emitenci funduszy ETF w Europie spodziewają się, że aż 75% ich linii produktowych ETF-ów będzie w ciągu najbliższych trzech lat koncentrować się właśnie na ESG.

Wyniki badania wskazują również na znaczącą rozbieżność geograficzną w segmentach, które będą napędzać popyt na ETF-y. Na przykład respondenci z USA wskazali, że popyt będzie napędzany głównie przez doradców finansowych i inwestorów detalicznych. Tymczasem w Europie respondenci uważają, że najważniejszą rolę będą odgrywać prywatne banki oraz pośrednicy finansowi i brokerzy. Z kolei w regionie Azji i Pacyfiku główny popyt ma pochodzić ze strony funduszy hedgingowych i platform internetowych.

Podsumowując Marie Coady stwierdziła: „Oczekiwany przewidywany wzrost ETF-ów nie jest zaskakujący. To branża o ogromnym potencjale. Przy panujących niskich stopach procentowych inwestorzy nadal szukają alternatywnych miejsc do inwestowania, aby zmaksymalizować zyski. Takie cechy ETF-ów jak płynność, dostęp do rynku, niski koszt, przejrzystość i coraz bardziej zróżnicowana ekspozycja inwestycyjna oznaczają, że ETF są bardzo atrakcyjnym produktem dla inwestorów.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.