Skip to main content

Europejscy inwestorzy wycofują kapitał z sektorowych funduszy ETF

Pierwszy tydzień lutego cechował się fatalnymi nastrojami na europejskich giełdach papierów wartościowych. Wszystkie sektorowe subindeksy Dow Jones STOXX 600 zakończyły miniony tydzień dotkliwymi stratami. Największe stały się udziałem spółek z sektorów: bankowego (-8,0%), usług finansowych (-6,9%), samochodowego (-6,3%), żywności i napojów (-6,2%), budowlanego i materiałów budowlanych (-6,1%) oraz ropy i gazu (-6,0%). Najmniejsze straty poniosły spółki z branży nieruchomości ( subindeks tego sektora zniżkował o 2,5%). Według danych BlackRock w rezultacie w tygodniu zakończonym 5 lutego saldo nabyć i umorzeń udziałów w funduszach typu ETF było juz po raz czwarty w tym roku ujemne i wyniosło (-73,2 mln USD).

Ujemne saldo zanotowane w minionym tygodniu to w głównej mierze skutek odpływu kapitału z ETF-ów replikujących subindeksy surowców podstawowych (-96,2 mln USD) oraz bankowy (-90,2 mln USD). W obu przypadkach to rezultat wycofania środków pieniężnych z funduszy Source – Dow Jones STOXX 600 Optimised Banks Source ETF stracił 103,1 mln USD, zaś Dow Jones STOXX 600 Optimised Basic Resources Source ETF stracił 89,0 mln USD. Na plusie zakończyło ubiegły tydzień siedem grup sektorowych funduszy ETF – największe dodatnie salda wystąpiły w funduszach odzwierciedlających subindeksy branży budowalnej (63,8 mln USD tyle zyskał netto Dow Jones STOXX 600 Optimised Construction & Materials Source ETF) i medialnej (+55,7 mln USD – tyle zyskał netto Lyxor ETF DJ Stoxx 600 Media). Wartość aktywów netto sektorowych funduszy ETF naśladujących subindeksy sektorowe DJ STOXX 600 zmniejszyła się w tygodniu zakończonym 5 lutego aż o 589,2 mln USD, czyli o 6,5%.

Duże straty, jakich doświadczyli europejscy inwestorzy od początku roku (wszystkie subindeksy sektorowe indeksu DJ STOXX 600 są obecnie na minusach, przy czym aż 11 z 19 notuje straty dwucyfrowe), skutkowały odpływem kapitału z sektorowych ETF-ów. Od początku 2010 roku inwestorzy wypłacili z nich o 42,2 mln USD więcej niż do nich wpłacili. Najwięcej kapitału w ujęciu netto straciły fundusze replikujące subindeksy surowców podstawowych (-146,2 mln USD), żywności i napojów (-118,1 mln USD) oraz przemysłu samochodowego (-98,6 mln USD). Na plusie pozostają ETF-y powiązane z subindeksami sektora spółek użyteczności publicznej (+187,9 mln USD), medialnego (+115,0 mln USD) oraz ropy i gazu (+104,9 mln USD). Wartość aktywów analizowanych funduszy zmniejszyła się od początku tego roku już o 12,2% (najwięcej ETF-ów branży samochodowej – o 52,5% i branży żywności i napojów – o 29,9%).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.