Skip to main content

Europejscy inwestorzy redukują pozycje w sektorowych funduszach ETF

Fatalne nastroje panujące na europejskich giełach papierów wartościowych w pierwszej lutego spowodowały masowy odpływ kapitału z sektorowych funduszy ETF naśladujących zachowanie subindeksów sektorowych indeksu Dow Jones STOXX 600. Choć w tygodniu zakończonym 12 lutego stopy zwrotu subindeksów okazały się wyraźnie lepsze niż tydzień wcześniej (o czym pisałem tutaj) – aż 15 spośród 19 subindeksów wyszło na plus – to jednak dotkliwe zniżki z pierwszego tygodnia lutego sprawiły, iż przewaga sprzedaży nad nowymi nabyciami tytułów uczestnictwa sektorowych funduszy ETF wyniosła aż 220,1 mln USD (najwięcej w tym roku). Było to już trzecie ujemne saldo z kolei oraz piąte w tym roku (tylko jeden tydzień przyniósł dodatnie saldo). Ogółem tegoroczne saldo wynosi już (-262,3 mln USD), zaś w samym lutym (-293,2 mln USD).

Według danych BlackRock w drugim tygodniu lutego najwięcej kapitału wycofano z funduszy powiązanych z subindeksami branży telekomunikacyjnej (-105,3 mln USD), budowlanej i materiałów budowlanych (-93,1 mln USD) oraz ropy i gazu (-90,1 mln USD). W pierwszym przypadku to efekt wysokiego ujemnego salda funduszu Lyxora (Lyxor ETF DJ STOXX 600 Telecommunications – 85,4 mln USD), zaś w pozostałych dwóch przypadkach – wycofania kapitału z funduszy Source (odpowiednio: Dow Jones STOXX 600 Optimised Construction & Materials Source ETF – 93,2 mln USD i Dow Jones STOXX 600 Optimised Oil & Gas Source ETF – 85,4 mln USD). Na plusie zakończyło drugi tydzień lutego tylko 6 grup sektorowych funduszy ETF – najlepszym saldem mogły pochwalić się ETF-y replikujące performance subindeksów branży opieki zdrowotnej (56,7 mln USD) i branży medialnej (-44,1 mln USD).

W ciągu dwóch pierwszych tygodni lutego najwięcej kapitału odpłynęło z funduszy powiązanych z subindeksami sektora telekomunikacyjnego (-114,8 mln USD), ropy i gazu (-102,5 mln USD) i surowców podstawowych (-60,2 mln USD). W tym samym okresie najwięcej nowych środków finansowych (netto) przyciągnęły fundusze branży medialnej (99,9 mln USD) i opieki zdrowotnej (40,3 mln USD).

Według danych BlackRock od początku 2010 r. osiem grup sektorowych funduszy ETF odzwierciedlających wyniki subindeksów DJ STOXX 600 osiągnęło przewagę nowych wpłat nad umorzeniami – w tym gronie najlepsze rezultaty uzyskały podmioty powiązane z branżą użyteczności publicznej (174,9 mln USD) i branżą medialną (159,2 mln USD). Warto także zauważyć, iż ETF-y tego ostatniego sektora w największym stopniu powiększyły wartość zarządzanych aktywów (w ujęciu procentowym) – aż o 127,6%. Pozostałych 11 grup sektorowych funduszy ETF zanotowało dotychczas ujemne saldo – największe stało się udziałem funduszy naśladujących zachowanie subindeksów: telekomunikacyjnego (-169,3 mln USD), żywności i napojów (-114,9 mln USD), surowców podstawowych (-110,2 mln USD) i branży samochodowej (-108,6 mln USD). Fundusze ETF tej ostatniej branży odnotowały także w tym roku największy spadek wartości zarządzanych aktywów (aż o 58,6%). Najwięcej kapitału w połowie lutego było ulokowane w funduszach sektora bankowego (1230,8 mln USD) i surowców podstawowych (1079,4 mln USD).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.