Skip to main content

Europejscy inwestorzy nasilili wypłaty z sektorowych ETF-ów

W tygodniu zakończonym 11 marca 2011 r. saldo nabyć i umorzeń tytułów uczestnictwa funduszy ETF naśladujących zachowanie subindeksów sektorowych indeksu STOXX 600 Europe wyniosło (-293,7 mln USD). Według danych zgromadzonych przez BlackRock największa przewaga wypłat nad wpłatami miała miejsce w przypadku funduszy replikujących subindeksy sektora surowców podstawowych (-113,7 mln USD), sektora firm użyteczności publicznej (-83,0 mln USD), sektora bankowego (-68,3 mln USD) oraz branży samochodowej (-60,8 mln USD). Największym zainteresowaniem inwestorów cieszyły się natomiast ETF-y powiązane z subindeksami branży telekomunikacyjnej (+133,6 mln USD) oraz sektora ropy i gazu (+64,6 mln USD).

Od początku miesiąca do 11 marca bilans wpłat i wypłat osiągnął wartość (-340,1 mln USD). Mimo tych negatywnych zjawisk, tegoroczne saldo nabyć i umorzeń tytułów uczestnictwa exchange-traded funds odwzorowujących wyniki subindeksów sektorowych indeksu STOXX 600 Europe jest nadal na dużym plusie i wynosi (+1 115,1 mln USD). W tym okresie najlepszy rezultat osiągnęły ETF-y sektora bankowego (+492,7 mln USD) i sektora ropy i gazu (+467,4 mln USD). Na przeciwnym biegunie znajdują się fundusze ETF, których celem jest jak najbardziej wierne odzwierciedlenie stóp zwrotu osiąganych przez subindeksy branży samochodowej (-105,8 mln USD), chemicznej (-99,4 mln USD) i handlu detalicznego (-93,3 mln USD).

W dniu 11 marca 2011 r. wartość aktywów netto zgromadzona przez fundusze ETF naśladujące zachowanie subindeksów sektorowych indeksu STOXX 600 Europe wynosiła 11 040,3 mln USD i wzrosła od początku tego roku o 15,7%.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.