Skip to main content

Euronext przejmie Irish Stock Exchange

29 listopada 2017 r. Euronext ogłosił że dokona nabycia 100% akcji giełdy w Dublinie – Irish Stock Exchange (ISE) – za 137 mln euro. ISE jest irlandzkim operatorem giełdowym, jednym z wiodących w sakli globalnej rynków pod względem liczby linii notowań (listings) instrumentów dłużnych i tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Według danych Światowej Federacji Giełd (World Federation of Exchanges) z końca października ISE jest największą na świecie giełdą po względem liczby notowanych papierów dłużnych (ponad 30 tysięcy z 90 państw) i liczby notowanych funduszy inwestycyjnych ogółem (5242 papiery wartościowe funduszy i 227 ETF-ów). Obecnymi udziałowcami ISE jest pięć irlandzkich instytucji finansowych: J&E Davy, Goodbody Stockbrokers, Investec Capital & Investments, Cantor Fitzgerald i Campbell O’Connor (wszystkie zobowiązały się do sprzedaży posiadanych akcji).

Z punktu widzenia Euronextu transakcja ta będzie ważnym krokiem milowym w rozszerzeniu modelu federalnego, w oparciu o jaki działa ta instytucja. Jest to zgodne z jego długoterminową strategią łączenia lokalnych parkietów – giełda w Dublinie będzie już szóstą należącą do tego sojuszu giełdowego (obejmuje także parkiety w Paryżu, Brukseli, Amsterdamie, Lizbonie i Londynie). Integracja irlandzkiej giełdy w ramach Euronextu przewiduje pozycjonowanie tego parkietu jako głównego miejsca, gdzie notowane będą papiery dłużne, udziały w klasycznych funduszach inwestycyjnych oraz tytuły uczestnictwa funduszy ETF. Z kolei ISE porozumienie z Euronextem ma zapewnić znaczące możliwości rozwoju przy wykorzystaniu stosowanej w ramach tego sojuszu technologii, obsługi technicznej i innych usług. Prezes ISE ma dołączyć do zarządu Euronextu i będzie odpowiedzialny w całej grupie za rynki instrumentów dłużnych, funduszy i ETF-ów, zaś przewodniczący rady nadzorczej ISE wejdzie w skład rady nadzorczej Euronextu. Transakcja powinna umocnić strategiczną pozycję Euronextu w okresie pobrexitowym jako otwartej i międzynarodowej platformy obrotu instrumentami finansowymi. Powinna także zapewnić spółce istotne wartości dodane: szacowane na ok. 6 mln euro korzyści synergii kosztowych (przed opodatkowaniem), wzmocnienie profilu przychodów Euronextu wynikające z notowań papierów dłużnych, funduszy i ETF-ów, oczekiwaną nadwyżkę zwrotu z zaangażowanego kapitału ponad kosztem kapitału w trzecim roku po transakcji i wzrost zysku na akcję (EPS) już w pierwszym roku po transakcji. Sfinalizowanie przejęcia jest oczekiwane w I kwartale przyszłego roku, pod warunkiem uzyskania wymaganej zgody ze strony organów regulacyjnych. Pełna integracja obu rynków ma kosztować ok. 9 mln euro i ma zostać zakończona do 2020 roku.

W końcu października na giełdach należących do sojuszu Euronext notowanych było 831 ETF-ów (linii notowań), o 41 więcej niż w końcu 2016 r. Średnia dzienna wartość transakcji ETF-ami wyniosła w październiku 396 mln euro i była o 6,1% niższa niż w październiku 2016 roku i 8,4% niższa niż we wrześniu bieżącego roku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.