Skip to main content

ETF Securities zaoferował fundusze inwestujące w spółki węglowe, żeglugowe i stalowe oraz na rynku towarowym

6 maja w segmencie XTF giełdy we Frankfurcie zadebiutowały cztery nowe exchange-traded funds ETF Securities.

Trzy z nich to produkty akcyjne dające po raz pierwszy inwestorom możliwość czerpania korzyści z nowych indeksów z rodziny DAX Global, wprowadzonych przez Deutsche Boerse w listopadzie ubiegłego roku: DAXglobal Coal, DAXglobal Shipping and DAXglobal Steel. Indeksy te obejmują od 20 do 35 przedsiębiorstw, które generują przynajmniej 50 procent swoich przychodów z danego sektora gospodarki. Kapitalizacja rynkowa uczestników tych indeksów nie może być mniejsza niż 500 mln USD, zaś przeciętna dzienna wartość obrotu w trzech ostatnich miesiącach powinna osiągać minimum 2 mln USD. Maksymalny udział jednej spółki w indeksie nie może przekraczać 15 procent. Rewizja składu uczestników indeksów jest przeprowadzana dwa razy do roku.

ETFX DAXglobal Coal Mining Fund replikuje indeks DAXglobal Coal, który obejmuje największe spółki w sektorze węglowym oraz oferuje łatwy dostęp do międzynarodowego przemysłu węglowego. ETFX DAXglobal Shipping Fund naśladuje zachowanie indeksu DAXglobal Shipping, w skład którego wchodzą globalne przedsiębiorstwa funkcjonujące w sektorach frachtowym i budowy statków. ETFX DAXglobal Steel Fund odzwierciedla notowania indeksu DAXglobal Steel, w portfelu którego znajdują się największe spółki z branży stalowej, które czerpią co najmniej 50 proc. swoich przychodów z wydobycia rud metali oraz produkcji stali. Roczna opłata za zarządzanie we wszystkich ww. funduszach wynosi 0,65%.

Czwartym nowym funduszem zaoferowanym przez ETF Securities jest ETFX DJ-UBS All Commodities 3 Month Forward Fund. Pozwala on inwestorom po raz pierwszy partycypować w wynikach indeksu Dow Jones-UBS Commodity 3 Month Forward Total Return Index. Indeks ten naśladuje performance trzymiesięcznych kontraktów futures na wszystkie klasy towarów. Roczna opłata za zarządzanie w tym funduszu wynosi 0,55%.

W segmencie XTF na Deutsche Boerse notowanych jest obecnie 655 funduszy ETF. Średnia miesięczna wartość obrotu tymi instrumentami wynosi około 13 mld euro.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.