Skip to main content

ETF Securities wprowadził nowe fundusze ETC na giełdę w Londynie

Na giełdzie London Stock Exchange (LSE) zadebiutowały nowe fundusze typu ETCs (exchange-traded products) oferowane przez ETF Securities (ETFS).

ETFS Forward Crude Oil naśladuje zachowanie subindeksu DJ-UBS Crude Oil 3 Month Forward, w skład którego wchodzą cztero- i sześciomiesięczne kontrakty futures na ropę WTI (rolowane co dwa miesiące). Według informacji ETFS stopy zwrotu tego subindeksu wyniosły 30,8% (od początku roku) oraz 24,4% (w skali roku w ostatnich 10 latach). Oznacza to, że były one wyższe (odpowiednio o 2,4 pkt. proc. i 25,9 pkt. proc.) od stóp zwrotu globalnego rynku akcji. Zysk inwestorów, którzy zdecydują się nabyć udziały w tym funduszu, będzie miał miejsce w sytuacji, gdy rynek ropy znajdzie się w sytuacji backwardation, tzn. gdy cena futures będzie niższa od ceny spot. Roczna stawka opłaty za zarządzanie w ETFS Forward Crude Oil została ustalona na poziomie 0,49%. Ogółem ETFS ma obecnie w swojej ofercie 14 funduszy ETC powiązanych z ropą naftową, w których ulokowano dotychczas 1,4 mld USD. Średnia tygodniowa wartość obrotu tymi instrumentami od początku 2009 roku wyniosła 220 mln USD.

Cztery kolejne nowe fundusze utworzone przez ETFS to produkty posiadające ekspozycję na rynki ołowiu, cyny, platyny oraz kakao. Odzwiercieldają one zachowanie odpowiednich subindeksów DJ-UBS Commodity, składajacych się z kontraktów futures na ww. towary. Wszystkie one odnotowały ostatnio znaczące zwyżki – według ETFS subindeks DJ-UBS Cocoa Total Return zyskał w minionych 12 miesiącach na wartości 60 proc. (głównie z uwagi na ograniczoną podaż tego towaru), zaś subindeksy obrazujące koniunkturę na rynku cyny, platyny i ołowiu zwyżkowały (odpowiednio) w ostatnim roku o 48 proc., 41 proc. i 34 proc. (co było konsekwencją rosnącego popytu pochodzącego z Chin).

W sumie w ofercie ETFS znajduje się obecnie 148 towarowych funduszy indeksowych (ETCs) typu long, short oraz leveraged.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.