Skip to main content

ETF Securities wprowadził na Deutsche Boerse ETC oferujący ekspozycję na rynek towarowy z wyłączeniem towarów rolnych i zwierzęcych

29 listopada 2012 r. na Deutsche Boerse (Xetra) zadebiutował ETFS Ex-Agriculture and Livestock DJ-UBSCI ETC – instrument typu ETC (exchange-traded commodity) wyemitowany przez ETFS Commodity Securities Limited. To pierwszy instrument o takiej ekspozycji na giełdzie we Frankfurcie. Według przedstawicieli ETF Securities został on uruchomiony w odpowiedzi na oczekiwania inwestorów i w związku z trwającą debatą dotyczącą etycznych aspektów inwestycji w żywność i ich wpływu na ceny żywności.

ETFS Ex-Agriculture and Livestock DJ-UBSCI ETC pozwala inwestorom czerpać korzyści z koszyka surowców, który nie obejmuje towarów rolnych pochodzenia roślinnego i zwierząt hodowlanych (livestock). W skład portfela odwzorowywanego przez ten instrument finansowy indeksu DJ-UBS Commodity ex-Agriculture and Livestock Index wchodzi 11 towarowych kontraktów futures na surowce energetyczne (największy udział), metale przemysłowe i metale szlachetne.

Opłata za zarządzanie (management fee) wynosi 0,49% w skali roku. Walutą obrotu tym instrumentem finansowym na Xetra jest euro. Jest on całkowicie zabezpieczony w pełni finansowanymi umowami swapowymi z kontrpartnerami, których zobowiązania w zakresie płatności są z kolei są gwarantowane codziennie wycenianym zabezpieczeniem. Zabezpieczenie jest utrzymywane na rachunkach w The Bank of New York Mellon.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.