Skip to main content

ESMA przeprowadza konsultacje dotyczące przyszłych zasad funkcjonowania benchmarków finansowych

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (European Securities and Markets Authority – ESMA) opublikował w dniu dzisiejszym dokument konsultacyjny (z jego treścią można się zapoznać w załączonym poniżej pliku) zawierający projekt regulacyjnych standardów technicznych i wykonawczych standardów technicznych (regulatory technical standards (RTS)/implementing technical standards (ITS)), które będą implementować rozporządzenie dotyczące benchmarków (EU 2016/1011) (weszło ono w życie 30 czerwca br. – więcej na ten temat można przeczytać tutaj i tutaj). Urząd zwrócił się z prośbą do wszystkich zainteresowanych stron o wypowiedzenie się na temat proponowanych regulacji przez autorów benchmarków, ich administratorów i właściwe organy krajowe (na odpowiedzi i komentarze ESMA czeka do 2 grudnia br.).

Nowe europejskie ramy regulacyjne dotyczące benchmarków mają zapewnić ich dokładność, solidność i uczciwość w całej Unii Europejskiej. Prawo to będzie także precyzować zachowania i standardy, których spełniania należy oczekiwać od admistratorów benchmarków i ich użytkowników. Wymogi te zapewnią, że benchmarki będą tworzone w sposób przejrzysty i wiarygodny i poprzez to przyczynią się do dobrego funkcjonowania i stabilności rynków oraz ochrony inwestorów.

Przewodniczący ESMA Steven Maijoor stwierdził: „Benchmarki odgrywają ważną rolę na rynkach finansowych, gdyż pomagają wycenić aktywa i mierzyć wyniki inwestycji. Dlatego też musimy zadbać o ich dokładność i uczciwość: fair play ma ogromne znaczenie dla inwestorów. Rozporządzenie określa w jaki sposób to zrobić poprzez stworzenie wspólnych ram prawnych, zgodnie z którymi benchmarki są dokładnie dostarczane, tworzone i stosowane. Pomoże to przywrócić zaufanie zarówno do benchmarków, jak i rynków finansowych”.

Kluczowe przepisy projektu ESMA odnośnie regulacyjnych i wykonawczych standardów technicznych dotyczących benchmarków obejmują zarówno twórców jak i administratorów i dotyczą:

  • procedur, charakterystyki i pozycjonowania funkcji nadzorczych,
  • adekwatności i sprawdzalności (weryfikowalności) danych wejściowych,
  • przejrzystości stosowanej metodologii,
  • wymogów w zakresie zarządzania i kontroli dotyczących nadzorowanych twórców benchmarków,
  • przepisów odnoszących się do istotnych i nieistotnych benchmarków,
  • przepisów dotyczących uznawania przez administratorów z państw trzecich.

Dokument konsultacyjny obejmuje także projekt tekstu prawnego i wstępną analizę kosztów i korzyści. Urząd weźmie pod uwagę otrzymane opinie i sfinalizuje projekt regulacyjnych i wykonawczych standardów technicznych dotyczących benchmarków w celu przedstawienia ich Komisji Europejskiej do 1 kwietnia 2017 r.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.