Skip to main content

ESMA opublikowała wytyczne dotyczące umów repo dla funduszy UCITS

4 grudnia 2012 r. ESMA (European Securities and Markets Authority) opublikowała swoje ostateczne wytyczne dotyczące umów repo (umów odkupu) i reverse repo (umów z przyrzeczeniem odkupu) dla funduszy UCITS (w kontekście wytycznych dotyczących funduszy ETF i innych kwestii związanych z działalnością funduszy UCITS). Konsultacje te tej sprawie trwały od końca lipca, kiedy to ESMA ogłosiła konsultacje w tej sprawie (można o tym przeczytać xxx) do końca września, po czym ESMA opublikowała odpowiedzi otrzymane podczas tych konsultacji (z informacją na ten temat można się zapoznać xxx).

Wytyczne te stanowią, że fundusze UCITS powinny zawierać tego typu umowy tylko wtedy, kiedy kiedy są w stanie odzyskać w dowolnym momencie jakiekolwiek aktywa lub pełną kwotę środków pieniężnych.

Głównymi elementami wytycznych są:

w przypadku umów repo – fundusze typu UCITS powinny być w stanie odzyskać w dowolnym momencie aktywa będące przedmiotem takich umów;

w przypadku transakcji reverse repo – fundusze typu UCITS powinny być w stanie odzyskać w dowolnym momencie pełną kwotę środków pieniężnych albo narosłych, albo na bazie mark-to-market. Jednak gdy gotówka będzie wymagana na bazie mark-to-market, wartość mark-to-market umów reverse repo powinna być zastosowana do obliczania wartości aktywów netto (NAV) funduszu UCITS;

ESMA uznaje za umowy, które pozwalają funduszom UCITS odzyskać aktywa w dowolnym momencie, umowy repo i reverse repo o stałym terminie, które nie przekraczają siedmiu dni.

Wytyczne te zostaną teraz przetłumaczone na wszystkie języki Unii Europejskiej i zostaną włączone do wytycznych ESMA dotyczących funduszy ETF i innych kwestii związanych z działalnością funduszy UCITS, które zostały opublikowane w lipcu 2012 r. Pełny zestaw wytycznych wejdzie w życie dwa miesiące po opublikowaniu tłumaczeń. W ten sposób powstaną kompleksowe ramy prawne dla funduszy UCITS, które zwiększą przejrzystość i ochronę inwestorów oraz przyczynią się do zachowania stabilności rynków finansowych.

Pełny tekst wytycznych dotyczących umów odkupu i umów z przyrzeczeniem odkupu znajduje się w poniższym pliku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.