Skip to main content

ESMA opublikowała odpowiedzi otrzymane w ramach konsultacji w sprawie traktowania umów repo i reverse repo w kontekście wytycznych dotyczących funduszy ETF

W końcu września 2012 r. ESMA (European Securities and Markets Authority) opublikowała odpowiedzi otrzymane w ramach trwających od 25 lipca br. konsultacji w sprawie traktowania umów repo i reverse repo w kontekście wytycznych dotyczących funduszy ETF i innych kwestii związanych z działalnością funduszy UCITS.

W dokumencie konsultacyjnym ESMA zaproponowała stworzenie odrębnego systemu dla tego typu transakcji, które – w przeciwieństwie do umów w sprawie pożyczek papierów wartościowych – pozwoliłyby, aby część aktywów funduszy UCITS nie mogła być wymagana w każdym momencie z inicjatywy UCITS. Zaproponowane wytyczne obejmowały środki zabezpieczające, które zapewniałyby, że ryzyko kontrpartnera z tytułu tych umów jest ograniczone i że UCITS zawierające takie umowy mogą nadal realizować zgłoszone przez uczestników zlecenia umorzenia tytułów uczestnictwa.

Swoje uwagi i komentarze do zaproponowanych przez ESMA wytycznych zgłosiły następujące podmioty: AIMA, Amundi, Association Française de Gestion Financière, ASSOGESTIONI, BlackRock, BNP Paribas Asset Management, BVI, EFAMA, ICMA Asset Management and Investors Council, Investment Management Association, JPMorgan Asset Management (UK) Limited, Natixis Asset Management, Ossiam, RBS Asset Management Limited, The International Securities Lending Association, THEAM, Union Asset Management Holding AG, Deutsche Bank, UBS, State Street Corporation, ALFI (Association of the Luxembourg Fund Industry), Index Industry Association oraz Eurex Clearing AG. Można się z nimi zapoznać na stronie: http://www.esma.europa.eu/consultation/Consultation-treatment-repurchase-and-reverse-repurchase-agreements.

ESMA uwzględni zgłoszone uwagi i postulaty przy opracowaniu ostatecznej wersji wytycznych dla regulacji prawnych dotyczących funduszy ETF i UCITS.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.