Skip to main content

ESMA opublikowała odpowiedzi na pytania związane z wytycznymi dotyczącymi funduszy ETF

15 marca 2013 r. Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (European Securities and Markets Authority – ESMA) opublikował dokument „Questions and Answers. ESMA`s guidelines on ETFs and other UCITS issues”, którego celem jest promowanie wspólnego podejścia nadzorczego i praktyk w zakresie stosowania dyrektywy UCITS (Directive 2009/65/EC) i środków wykonawczych do tej dyrektywy, w szczególności zaś w zakresie wytycznych dotyczących funduszy ETF i innych kwestii związanych z funduszami typu UCITS (zostały one zamieszone w dokumencie ESMA/2012/832, z którym można zapoznać się tutaj). Cel ten został zrealizowany poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania postawione przez właściwe organy publiczne, których działalność odnosi się m.in. do praktycznego stosowania ww. wytycznych. Zawartość tego dokumentu jest skierowana do tych organów w celu zapewnienia, że ich działania nadzorcze będą zgodne z odpowiedziami ustalonymi przez ESMA. Odpowiedzi te są jednak adresowane również do spółek zarządzających funduszami UCITS, mają one bowiem za zadanie zapewnić jasność odnośnie interpretacji przepisów dyrektywy UCITS. Ich celem nie jest natomiast stworzenie nowych wymagań w tym zakresie.

Dokument ten, w zamierzeniu jego autorów, będzie w sposób ciągły opracowywany i uaktualniany w miarę otrzymywania nowych pytań (data ostatniej aktualizacji jest wyszczególniana po każdym pytaniu).

W ww. dokumencie znalazły się pytania i odpowiedzi dotyczące:

  • informacji, jakie powinny znaleźć się w prospekcie funduszu (1 pytanie)

  • oznaczenia funduszy UCITS ETF (1 pytanie)

  • funkcjonowania rynku wtórnego tego typu podmiotów (1 pytanie)

  • technik efektywnego zarządzania portfelem inwestycyjnym (3 pytania)

  • finansowych instrumentów pochodnych (4 pytania)

  • zarządzania zabezpieczeniem (11 pytań)

  • indeksów finansowych (5 pytań)

  • przepisów przejściowych (4 pytania)

Z pełną treścią dokumentu (w jęz. angielskim) można zapoznać się poniżej.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.