Skip to main content

ESMA opublikowała dokument konsultacyjny w sprawie funduszy UCITS ETF

30 stycznia 2012 r. ESMA (European Securities and Markets Authority) – regulator rynków papierów wartościowych w Europie – opublikował dokument konsultacyjny „ESMA`s guidelines on ETFs and other UCITS issues” (ESMA/2012/44) określający przyszłe wytyczne w sprawie funduszy ETF o charakterze UCITS (zgodne z dyrektywą UCITS) oraz dotyczący innych kwestii związanych z funduszami UCITS. Przedstawione w tym dokumencie propozycje obejmują zarówno ETF-y o charakterze UCITS stosujące replikację fizyczną, jak i syntetyczną, precyzują obowiązki, którym powinny podlegać fundusze UCITS ETF i indeksowe fundusze UCITS oraz dotyczą technik efektywnego zarządzania portfelem, swapów typu total return i indeksów strategiczne stosowanych przez fundusze UCITS.

Propozycje ESMA dotyczą zatem szerszego zakresu zagadnień niż tylko funduszy ETF i obejmują m.in. takie kwestie jak stosowanie swapów typu total return przez wszystkie fundusze UCITS (ESMA przewiduje w takim wypadku dodatkowe obowiązki odnośnie stosowanych zabezpieczeń) oraz inwestowanie przez fundusze UCITS w indeksy strategiczne (ESMA proponuje zaostrzenie wymagań dotyczących kwalifikowalności takich indeksów). Propozycje ESMA obejmują ponadto nałożenie na fundusze UCITS ETF obowiązków używania identyfikatorów oraz ułatwianie inwestorom procesu umarzania tytułów uczestnictwa – zarówno na rynku wtórnym (giełdzie), jak i bezpośrednio u providera funduszy ETF.

Termin przesyłania komentarzy do tego dokumentu (online) upływa 30 marca 2012 r.

Pełny tekst tego dokumentu można znaleźć poniżej.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.