Skip to main content

Dziewięć sektorowych funduszy ETF Lyxora z ekspozycją na rynek amerykański na parkiecie w Paryżu

16 lutego 2012 r. na NYSE Euronext Paris zadebiutowało dziewięć akcyjnych funduszy ETF Lyxora, które naśladują zachowanie subindeksów sektorowych indeksu S&P 500 z serii S&P Select Sector Capped 20%. Fundusze te oferują europejskim inwestorom ekspozycję na następujące sektory amerykańskiej gospodarki (wyodrębnionych na podstawie klasyfikacji GICS – Global Industry Classification Standard):

  • finansowy – Lyxor ETF S&P 500 Capped Financials Sector

  • dóbr konsumpcyjnych wyższego rzędu – Lyxor ETF S&P 500 Capped Consumer Discretionary Sector

  • energetyczny – Lyxor ETF S&P 500 Capped Energy Sector

  • podstawowych dóbr konsumpcyjnych – Lyxor ETF S&P 500 Capped Consumer Staples Sector

  • użyteczności publicznej – Lyxor ETF S&P 500 Capped Utilities Sector

  • technologiczny – Lyxor ETF S&P 500 Capped Technology Sector

  • surowcowy – Lyxor ETF S&P 500 Capped Materials Sector

  • przemysłowy – Lyxor ETF S&P 500 Capped Industrials Sector

  • opieki zdrowotnej – Lyxor ETF S&P 500 Capped Health Care Sector

Indeksy replikowane przez ww. ETF-y to indeksy typu capped, czyli indeksy charakteryzujące się ograniczeniem maksymalnego udziału akcji jednej spółki w portfelu. W przypadku nowych funduszy Lyxora ograniczenie to wynosi 20% (poziom ten jest rewidowany co kwartał), co jest zgodne z wymogami dyrektywy UCITS.

Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio – TER) ww. funduszy ETF wynosi 0,20% w skali roku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.