Skip to main content

Dziewięć sektorowych ETF-ów Lyxora zadebiutowało na Deutsche Boerse

23 kwietnia 2012 r. w segmencie XTF giełdy Deutsche Boerse miało miejsce pierwsze notowanie tytułów uczestnictwa dziewięciu akcyjnych sektorowych funduszy ETF wyemitowanych przez Lyxor Asset Management. Wszystkie instrumenty są oparte o subindeksy sektorowe z serii S&P 500 Select Sector Capped 20%. Subindeksy te obejmują amerykańskie spółki należące do indeksu S&P 500 z odpowiednich sektorów (w oparciu o klasyfikację GICS – Global Industry Classification Standard), przy czym waga poszczególnych uczestników jest zależna od kapitalizacji rynkowej spółek uwzględniającej współczynnik akcji w wolnym obrocie (free float), a udział pojedynczej spółki w każdym z subindeksów jest ograniczany do maksymalnie 20 proc. podczas cokwartalnego równoważenia portfela. W celu odwzorowania wyników indeksów fundusze Lyxora stosują syntetyczną replikację.

Lyxor zaoferował inwestorom dokonującym transakcji na giełdzie we Frankfurcie pozwlajace uzyskać ekspozycję na następujące branże:

  • dóbr konsumpcyjnych wyższego rzędu – Lyxor ETF S&P 500 Capped Consumer Discretionary Sector

  • podstawowych dóbr konsumpcyjnych – Lyxor ETF S&P 500 Capped Consumer Staples Sector

  • energetyczną – Lyxor ETF S&P 500 Capped Energy Sector

  • finansową – Lyxor ETF S&P 500 Capped Financial Sector

  • opieki zdrowotnej – Lyxor ETF S&P 500 Capped Health Care Sector

  • przemysłową – Lyxor ETF S&P 500 Capped Industrials Sector

  • surowcową – Lyxor ETF S&P 500 Capped Materials Sector

  • technologiczną – Lyxor ETF S&P 500 Capped Technology Sector

  • użyteczności publicznej – Lyxor ETF S&P 500 Capped Utilities Sector

Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio – TER) wszystkich ww. funduszy ETF wynosi 0,20% w skali roku.

Fundusze te wcześniej (w lutym bieżącego roku) zostały wprowadzone do obrotu na parkiecie w Paryżu.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.