Skip to main content

Dziewięć nowych funduszy ComStage na SIX Swiss Exchange

20 grudnia 2010 r. na parkiecie w Zurychu zadebiutowało 9 funduszy ETF, których emitentem jest ComStage – spółka Commerzbanku.

Pięć z nich to akcyjne ETF-y – zarówno proste, lewarowane, jak i typu short – które replikują indeksy rynku brytyjskiego:

  • ComStage ETF FTSE All-Share TR – walutą funduszu jest funt brytyjski, obrót odbywa się w funtach i w frankach szwajcarskich, opłata za zarządzanie wynosi 0,35% w skali roku

  • ComStage ETF FTSE 250 TR – walutą funduszu jest funt brytyjski, obrót odbywa się w funtach i w frankach szwajcarskich, opłata za zarządzanie wynosi 0,30% w skali roku

  • ComStage ETF FTSE 100 TR – walutą funduszu jest funt brytyjski, obrót odbywa się w funtach i w frankach szwajcarskich, opłata za zarządzanie wynosi 0,25% w skali roku

  • ComStage ETF FTSE 100 Short Strategy TR – walutą funduszu jest funt brytyjski, obrót odbywa się w funtach i w frankach szwajcarskich, opłata za zarządzanie wynosi 0,45% w skali roku

  • ComStage ETF FTSE 100 Leveraged TR – walutą funduszu jest funt brytyjski, obrót odbywa się w funtach i w frankach szwajcarskich, opłata za zarządzanie wynosi 0,45% w skali roku

Cztery kolejne ETF-y to instrumenty finansowe posiadające ekspozycję na rynek niemieckich papierów skarbowych. W ofercie znalazły się także fundusze pozwalające zarabiać zarówno w okresach wzrostów jak i spadków cen niemieckich obligacji (w obu przypadkach dostępne są też produkty lewarowane):

  • ComStage ETF Commerzbank Bund-Future TR – walutą funduszu jest euro, obrót odbywa się w euro i w frankach szwajcarskich, opłata za zarządzanie wynosi 0,20% w skali roku

  • ComStage ETF Commerzbank Bund-Future Short TR – walutą funduszu jest euro, obrót odbywa się w euro i w frankach szwajcarskich, opłata za zarządzanie wynosi 0,20% w skali roku

  • ComStage ETF Commerzbank Bund-Future Leveraged TR – walutą funduszu jest euro, obrót odbywa się w euro i w frankach szwajcarskich, opłata za zarządzanie wynosi 0,20% w skali roku

  • ComStage ETF Commerzbank Bund-Future Double Short TR – walutą funduszu jest euro, obrót odbywa się w euro i w frankach szwajcarskich, opłata za zarządzanie wynosi 0,20% w skali roku

Funkcję market makera dla wszystkich ww. ETF-ów pełni Commerzbank AG.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.