Skip to main content

Dziewięć dłużnych ETF-ów UBS na Deutsche Boerse

16 lutego 2012 r. w systemie Xetra na Deutsche Boerse miało miejsce pierwsze notowanie tytułów uczestnictwa dziewięciu funduszy ETF wyemitowanych przez UBS Global Asset Management.

Cztery ETF-y odwzorowują indeksy amerykańskich obligacji skarbowych obejmujące papiery o różnych terminach zapadalności (rok-3 lata, 3-5 lat, 5-7 lat, 7-10 lat) obliczane przez Barclays Capital: UBS-ETF Barclays Capital US 1-3 Year Treasury Bond A, UBS-ETF Barclays Capital US 3-5 Year Treasury Bond A, UBS-ETF Barclays Capital US 5-7 Year Treasury Bond A i UBS-ETF Barclays Capital US 7-10 Year Treasury Bond A. Opłata za zarządzanie w przypadku wszystkich ww. instrumentów finansowych wynosi 0,20% w skali roku.

Cztery kolejne fundusze ETF naśladują wyniki indeksów ilustrujących koniunkturę na rynku niemieckich instrumentów skarbowych o zróżnicowanych terminach zapadalności (rok-3 lata, 3-5 lat, 5-10 lat, 7-10 lat) obliczane przez Markit: UBS-ETF Markit iBOXX EUR Germany 1-3 A, UBS-ETF Markit iBOXX EUR Germany 3-5 A, UBS-ETF Markit iBOXX EUR Germany 5-10 A i UBS-ETF Markit iBOXX EUR Germany 7-10 A. Opłata za zarządzanie w przypadku tych ETF-ów wynosi 0,20% w skali roku.

Natomiast UBS-ETF Markit iBoxx EUR Liquid Corporates A dzięki replikacji indeksu Markit iBoxx € Liquid Corporates pozwala inwestorom partycypować w wynikach sektora europejskich obligacji korporacyjnych. Opłata za zarządzanie w jego przypadku wynosi 0,20% w skali roku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.