Skip to main content

Dziewięć akcyjnych funduszy ETF db x-trackers na Deutsche Boerse

Na przełomie lipca i sierpnia 2011 r. na Deutsche Boerse we Frankfurcie pojawiło się dziewięć funduszy ETF, dających ekspozycję głównie na rynki akcji w krajach wschodzących.

27 lipca na frankfurckim parkiecie zadebiutowało osiem ETF-ów. Siedem z nich replikuje indeksy MSCI ilustrujące koniunkturę na rynkach akcji w Afryce (odwzorowywany indeks obejmuje 50 czołowych spółek z tego kontynentu), w krajach Europy Wschodniej (replikowany indeks limituje maksymalny udział jednej spółki w portfelu do 10%, a spółek o udziałach przekraczających 5% do 40%), w Malezji, Tajlandii, Indiach, Chinach i w Chile. Poniżej lista tych funduszy wraz z informacją o wysokości rocznej opłaty za zarządzanie (management fee):

  • db x-trackers MSCI EFM Africa Top 50 Capped TRN Index ETF (0,45%)

  • db x-trackers MSCI EM Eastern Europe 10/40 TRN Index ETF (0,45%)

  • db x-trackers MSCI Malaysia TRN Index ETF (0,30%)

  • db x-trackers MSCI Thailand TRN Index ETF (0,30%)

  • db x-trackers MSCI India TRN Index ETF (0,55%)

  • db x-trackers MSCI China TRN Index ETF (0,45%)

  • db x-trackers MSCI Chile TRN Index ETF (0,45%).

Tego samego dnia na giełdzie we Frankfurcie miało miejsce także pierwsze notowanie tytułów uczestnictwa funduszu db x-trackers Russell Midcap Index ETF. Fundusz ten pozwala inwestorom partycypować w wynikach amerykańskich spółek o średniej kapitalizacji (mid cap). Replikowany przez ten ETF indeks MSCI Russell Midcap obejmuje około 800 firm, których kapitalizacja stanowi około 27% całkowitej kapitalizacji rynkowej spółek uczestniczących w indeksie Russell 1000.

Z kolei 4 sierpnia odbyło się pierwsze notowanie tytułów uczestnictwa funduszu db x-trackers MSCI BRIC TRN Index ETF. Dąży on do naśladowania wyników inwestycyjnych indeksu MSCI BRIC TRN grupującego spółki o dużej i średniej kapitalizacji z Brazylii, Rosji, Indii i Chin. Jest to indeks ważony kapitalizacją z uwzględnieniem free float’u, obejmuje walory ok. 320 spółek, których łączna wartość rynkowa stanowi około 85% kapitalizacji tych czterech państw. Fundusz ten nie wypłaca dywidendy, a roczne koszty zarządzania (management fee) wynoszą 0,65%.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.