Skip to main content

Dziesięć nowych funduszy ETF UBS na parkiecie we Frankfurcie

29 sierpnia 2011 r. w segmencie XTF Deutsche Boerse miało miejsce pierwsze notowanie 10 ETF-ów wyemitowanych przez UBS ETF SICAV. Fundusze te są oparte na pięciu indeksach MSCI ważonych kapitalizacją z uwzglednieniem współczynnika free float – po dwa ETF-y replikują ten sam indeks, różnią się jedynie kategorią tytułów uczestnictwa (te oznaczone literą A są dystrybuowane do wszystkich klientów, zaś te oznaczone literą I są adresowane do inwestorów indywidualnych i zamożnych inwestorów indywidualnych).

UBS-ETF MSCI Europe & Middle East Socially Responsible A (wskaźnik kosztów całkowitych – TER wynosi 0,45%) oraz UBS-ETF MSCI Europe & Middle East Socially Responsible I (TER – 0,28%) replikują indeks MSCI Europe & Middle East Socially Responsible obejmujący starannie wyselekcjonowane spółki z Europy i Bliskiego Wschodu (posiadające najwyższy rating ESG – environmental, social and governance), które w swojej działalności kierują się zasadami odpowiedzialności społecznej. W indeksie tym nie mogą znaleźć się firmy z branży tytoniowej, atomowej, produceni żywności modyfikowanej genetycznie, a także firmy, które nie spełniają kryteriów opartych na wartościach (values-based criteria). Uczestnikami indeksu mogą być natomiast przedsiębiorstwa, których działalność jest zgodna z wartościami religijnymi, etycznymi i standardami moralnymi.

UBS-ETF MSCI North America Socially Responsible A (TER – 0,50%) i UBS-ETF MSCI North America Socially Responsible I (TER – 0,33%) również odwzorowują indeks spółek odpowiedzialnych społecznie MSCI North America Socially Responsible grupujący podmioty mające siedzibę w Ameryce Północnej.

Fundusze UBS-ETF MSCI Pacific Socially Responsible A (TER – 0,70%) i UBS-ETF SCI Pacific Socially Responsible I (TER – 0,53%) naśladują zachowanie indeksu MSCI Pacific Socially Responsible obejmującego spółki odpowiedzialne społecznie z regionu Pacyfiku.

UBS-ETF MSCI World Socially Responsible A (TER – 0,55%) i UBS-ETF MSCI World Socially Responsible I (TER – 0,38%) to fundusze ETF, które starają się jak najdokładniej odzwierciedlić wyniki indeksu MSCI World Socially Responsible, którego uczestnikami są firmy z całego świata spełniające kryteria odpowiedzialności społecznej.

Na Deutsche Boerse zadebiutowały także dwa ETF-y dające ekspozycję na turecki rynek akcji – UBS-ETF MSCI Turkey A (TER – 0,60%) i UBS-ETF MSCI Turkey I (TER – 0,43%). Replikują one indeks MSCI Turkey (spełnia on standardowe kryteria określane przez MSCI dotyczące wielkosci spółek i ich płynności).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.