Skip to main content

Dwa nowe fundusze ETF typu smart-beta w ofercie Lyxor Asset Management

26 czerwca 2012 r. na giełdzie NYSE Euronext Paris zadebiutowały dwa nowe fundusze ETF Lyxor Asset Management typu „risk based”. To pierwsze ETF-y tego providera oparte na nowej generacji „inteligentnych indeksów” (smart indices) o charakterze indeksów strategii (fundusze ETF tego rodzaju określa się także jako smart-beta ETFs). Pozwalają one inwestorom na alokację aktywów w portfelu według ich ryzyka, co w efekcie umożliwia osiągnięcie ekspozycji na określony segment rynku akcji przy równoczesnej redukcji ryzyka w porównaniu z podstawowymi wersjami indeksów.

Lyxor ETF Smartix Euro iSTOXX 50 Equal Risk (luksemburski fundusz typu FCP – fonds commun de placement) oferuje ekspozycję na rynek akcji w strefie euro. Odwzorowuje on wyniki indeksu Euro iSTOXX 50 Equal Risk obliczanego przez STOXX. W portfelu tego indeksu znajdują się te same akcje co w portfelu indeksu EURO STOXX 50 (jest to główny benchmark rynku akcji w strefie euro), ale jego głównym celem jest lepsza dywersyfikacja ryzyka dzięki kontrolowaniu wag poszczególnych spółek według ryzyka jakie wnoszą do portfela (alokacja jest modyfikowana co miesiąc). Podejście to opiera się na opracowanej przez Lyxor metodologii Equal Risk Contribution, która pozwala rozproszyć ryzyko równo pomiędzy wszystkie aktywa w portfelu (rozwiązanie to bazuje na nowoczesnej teorii portfelowej – Modern Portfolio Theory (MPT)). W efekcie portfel przeważa (w stosunku do podstawowej wersji indeksu) firmy reprezentujące sektor finansowy, towarów konsumpcyjnych, telekomunikacyjny i użyteczności publicznej, natomiast niedoważa spółki z branży energetycznej. W końcu sierpnia w portfelu funduszu dominowały spółki francuskie (37,83%), niemieckie (23,73%), hiszpańskie (11,80%) i holenderskie (10,61%). Największymi pozycjami były akcje firm: Unilever (4,82%), Essilor International (4,12%), Anheuser-Busch Inbev (3,74%), Danone (3,33%), L`Oreal (3,04%) i Inditex (3,03%). W ujęciu sektorowym przeważały spółki z branż: finansowej (18,16%), towarów konsumpcyjnych (16,73%), dóbr trwałych (9,57%) i telekomunikacyjnej (8,88%). Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio – TER) funduszu wynosi 0,25% w skali roku.

Lyxor ETF MSCI World Risk Weighted (luksemburski fundusz typu SICAV) daje ekspozycję na globalny rynek akcji. Naśladuje on zachowanie indeksu MSCI World Risk Weighted, który obejmuje te same akcje co indeks MSCI World, przy czym – w związku z założonym celem (którym jest redukcja ryzyka w portfelu) – waga każdego składnika w indeksie zależy od jego ryzyka mierzonego jego zmiennością. W rezultacie im wyższy historyczny poziom ryzyka danej akcji, tym mniejsza jest jej waga w portfelu. W końcu sierpnia w portfelu funduszu dominowały spółki amerykańskie (35,00%), japońskie (20,25%), kanadyjskie (7,58%) i brytyjskie (6,74%). Największymi pozycjami były akcje firm: Duke Energy (0,43%), Johnson & Johnson (0,35%), Clp Holdings (0,29%) i Bce Inc. (0,28%). W ujęciu sektorowym przeważały spółki z branż: finansowej (18,24%), przemysłowej (14,64%), towarów konsumpcyjnych (13,72%) oraz dóbr trwałych (12,33%). Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu wynosi 0,45% w skali roku.

Fundusze nie wypłacają dywidend.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.