Skip to main content

Dwa nowe fundusze db x-trackers na parkiecie w Londynie

W końcu marca 2011 r. na London Stock Exchange miało miejsce pierwsze notowanie tytułów uczestnictwa funduszy db x-trackers FTSE 100 Super Short Daily ETF i db x-trackers MSCI BRIC TRN Index ETF.

db x-trackers FTSE 100 Super Short Daily ETF jest powiązany z indeksem FTSE 100 obejmującym 100 największych i najpłynniejszych spółek notowanych na parkiecie w Londynie (w końcu kwietnia największe udziały w indeksie posiadały HSBC Holdings, Vodafone Group, BP, Royal Dutch Shell i GlaxoSmithKline). Spółki należące do indeksu reprezentują ok. 81% kapitalizacji tamtejszego rynku akcji. Fundusz zachowuje się przeciwnie do indeksu (w ujęciu dziennym), a skala zmian jego wartości jest dwukrotnie większa w stosunku do zmian indeksu. Walutą obrotu funduszu jest funt brytyjski, a wskaźnik kosztów całkowitych wynosi 0,50% w skali roku. Stosuje on replikację syntetyczną z nadzabezpieczeniem.

db x-trackers MSCI BRIC TRN Index ETF replikuje (w taki sam sposób) indeks MSCI BRIC TRN, który obejmuje ponad 300 spółek (w końcu kwietnia – 319) o dużej i średniej kapitalizacji z Brazylii, Indii, Chin i Rosji. W końcu kwietnia spółki chińskie stanowiły 36,49% portfela indeksu, spółki brazylijskie 32,80%, spółki indyjskie 15,32%, a spółki rosyjskie 15,15%. Trzema sektorami o największym udziale w portfelu indeksu w końcu kwietnia były sektory: energetyczny (25,41%), bankowy (20,89%) i surowcowy (14,19%). Największy udział w indeksie posiadały spółki Gazprom (4,65%), Petrobras (3,50%), Vale (3,02%) i China Mobile (2,85%). Walutami obrotu tego funduszu są funt brytyjski i dolar amerykański. Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) wynosi 0,65% w skali roku.

Oba fundusze reinwestują dywidendy.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.