Skip to main content

Dwa nowe ETF-y db x-trackers na parkiecie we Frankfurcie

18 marca 2011 r. w systemie Xetra na Deutsche Boerse notowane są tytuły uczestnictwa dwóch nowych funduszy ETF wyemitowane przez spółkę Deutsche Banku – db x-trackers.

db x-trackers Stiftungs-ETF Stabilität (replikuje db Stiftungs-ETF Stabilität Index) oraz db x-trackers Stiftungs-ETF Wachstum (replikuje db Stiftungs-ETF Wachstum Index) to instrumenty finansowe umożliwiające inwestorom partycypowanie w wynikach inwestycyjnych zrównoważonego i zdywersyfikowanego portfela funduszy ETF opartych na akcjach, papierach wartościowych o stałym dochodzie, towarach i inwestycjach alternatywnych.

Oba produkty – zarówno ten który wykorzystuje strategię zrównoważoną, jak i ten który realizuje strategię wzrostową – mają za zadanie generowanie wzrostu wartości kapitału, przy jednoczesnym ograniczaniu poziomu zmienności poprzez wykorzystywanie korelacji między różnymi klasami aktywów. Waga poszczególnych klas aktywów w portfelu jest modyfikowana co kwartał. Przykładowo obecnie udział instrumentów o stałym dochodzie w portfelu db x-trackers Stiftungs-ETF Stabilität sięga 75 procent, zaś w portfelu db x-trackers Stiftungs-ETF Wachstum 65 procent. Udział aktywów akcyjnych w obu ETF-ach wynosi odpowiednio 20 procent i 30 procent. Z kolei udział towarów i alternatywnych inwestycji sięga 10 procent i 5 procent.

Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio) w obu funduszach ETF wynosi 0,75% w skali roku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.