Skip to main content

Dwa nowe dłużne fundusze ETF iShares na London Stock Exchange

14 września 2011 r. spółka BlackRock wprowadziła na giełdę w Londynie (LSE) dwa kolejne fundusze ETF dające europejskim inwestorom ekspozycję na papiery dłużne denominowane w USD.

iShares Markit iBoxx $ High Yield Capped Bond Fund to pierwszy w Europie ETF oferujący ekspozycję na rynek wysokodochodowych obligacji amerykańskich przedsiębiorstw. Fundusz ten jest zarejestrowany w Irlandii i jest zgodny z dyrektywą UCITS. Jego celem jest odwzorowywanie (poprzez replikację fizyczną) stóp zwrotu indeksu Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped, który obejmuje ponad 400 najpłynniejszych obligacji korporacyjnych na świecie, denominowanych w dolarach amerykańskich, posiadających rating niższy niż inwestycyjny. Udział walorów jednego emitenta w indeksie jest ograniczony do poziomu 3%, co zapewnia wysoki stopień dywersyfikacji portfela. Maksymalna zapadalność instrumentów w portfelu indeksu wynosi 15 lat a minimalna 3,5 roku dla obligacji, które zostają włączone do indeksu oraz 3 lata dla obligacji już znajdujących się w indeksie. Fundusz będzie wypłacał dywidendę w odstępach półrocznych. Wskaźnik kosztów (expense ratio) funduszu wynosi 0,50% w skali roku.

Bliźniaczy fundusz działający od 2007 r. na rynku amerykańskim (bazujący na indeksie Markit iBoxx $ High Yield Corporate Bond) zgromadził do tej pory aktywa w wysokości ponad 8 mld USD.

iShares Barclays Capital US Aggregate Bond Fund pozwala partycypować europejskim inwestorom w wynikach szerokiego rynku amerykańskich instrumentów dłużnych denominowanych w USD i posiadających rating inwestycyjny. Fundusz ten jest zgodny z dyrektywą UCITS i stosuje replikację fizyczną (tzn. inwestuje bezpośrednio w papiery rządowe, instrumenty emitowane przez amerykańskie instytucje rządowe agencji rządowych, obligacje korporacyjne i instrumenty sekurytyzowane). Dąży on do odzwierciedlenia wyników indeksu Barclays Capital US Aggregate Bond, który obejmuje szerokie spektrum (ponad 140) instrumentów dłużnych denominowanych w dolarach amerykańskich i posiadających rating na poziomie inwestycyjnym. Uczestnikami indeksu mogą być jedynie walory o conajmniej rocznym terminie zapadalności. Fundusz będzie wypłacał dywidendę w odstępach półrocznych. Wskaźnik kosztów (expense ratio) funduszu wynosi 0,25% w skali roku.

iShares Barclays Capital US Aggregate Bond Fund stanowi produkt komplementarny do oferowanego przez BlackRock funduszu iShares Barclays Capital Euro Aggregate Bond ETF, który zapewnia szeroką ekspozycję na rynek papierów dłużnych denominowanych w euro.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.