Skip to main content

Dwa nowe dłużne ETF-y db x-trackers na Deutsche Boerse

20 marca 2012 r. w segmencie XTF giełdy we Frankfurcie (na platformie Xetra) zadebiutowały tytuły uczestnictwa dwóch dłużnych funduszy ETF wyemitowane przez luksemburski fundusz db x-trackers II.

db x-trackers II iBoxx € Germany 3-5 TRI ETF to fundusz, którego celem jest jak najwierniejsze odwzorowanie wyników inwestycyjnych indeksu iBoxx € Germany 3-5. W ten sposób inwestorzy uzyskują dostęp do rynku średniookresowych niemieckich obligacji rządowych o terminie zapadalności od 3 do 5 lat. Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio) funduszu wynosi 0,15% w skali roku.

Fundusz db x-trackers II iBoxx € Sovereigns Eurozone AAA 1-3 TRI ETF naśladuje zachowanie indeksu iBoxx € Sovereigns Eurozone AAA 1-3, którego portfel obejmuje wyłącznie obligacje rządowe (i instytucji powiązanych z rządem) państw należących do strefy euro, o zapadalności od roku do 3 lat i o średniej ocenie ratingowej na najwyższym poziomie (AAA). W portfelu indeksu mogą znajdować się obligacje, których wartość emisji wynosi co najmniej 2 mld euro. W dniu 9 maja w portfelu funduszu dominowały obligacje niemieckie (44,04%) i francuskie (38,78%); poza tym w aktywach funduszu znajdowały się obligacje holenderskie (8,34%), austriackie (6,18%), fińskie (2,30%) i luksemburskie (0,36%). W sumie portfel funduszu obejmował 32 serie obligacji. Średni kupon wynosił 3,04%, a duration 1,92. Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio) funduszu wynosi 0,15% w skali roku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.