Skip to main content

Dwa nowe akcyjne fundusze ETF HSBC na London Stock Exchange

HSBC wprowadził na giełdę w Londynie dwa kolejne fundusze ETF.

8 grudnia na LSE zadebiutował HSBC MSCI Turkey ETF. Jego celem inwestycyjnym jest jak najbardziej wierne naśladowanie zachowania indeksu MSCI Turkey Total Return poprzez minimalizowanie wskaźnika tracking error między wynikami funduszu a wynikami indeksu. Indeks MSCI Turkey jest indeksem ważonym kapitalizacją obejmującym największe tureckie przedsiębiorstwa. Fundusz stosuje fizyczną replikację indeksu. Współczynnik całkowitych kosztów (total expense ratio) wynosi 0,60% w skali roku – mniej niż konkurencyjnych produktów (Lyxor ETF Turkey – 0,65%, iShares MSCI Turkey ETF – 0,74%). Fundusz będzie wypłacał dywidendę w odstępach półrocznych. Walutami, w jakich dokonywany jest obrót tytułami uczestnictwa HSBC Turkey ETF, są dolar amerykański i funt szterling. Walutą funduszu jest USD.

10 grudnia na LSE zadebiutował HSBC MSCI World ETF. Jego celem inwestycyjnym jest jak odwzorowywanie zachowania indeksu MSCI World Total Return. Indeks ten jest indeksem ważonym kapitalizacją obejmującym największe spółki z najbardziej rozwiniętych krajów świata: Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Niemiec, Grecji, Irlandii, Włoch, Izraela, Holandii, Norwegii, Portugalii, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Hongkongu, Japonii, Singapuru, Australii, Nowej Zelandii, Kanady i USA. Fundusz wykorzystuje metodę replikacji polegającą na optymalizacji portfela. Współczynnik całkowitych kosztów (total expense ratio) wynosi 0,35% w skali roku. Fundusz będzie wypłacał dywidendę w odstępach kwartalnych. Walutami, w jakich dokonywany jest obrót tytułami uczestnictwa HSBC World ETF, są dolar amerykański i funt szterling. Walutą funduszu jest USD.

Oba nowe produkty finansowe HSBC są subfunduszami HSBC ETFs – funduszu zarejestrowanego w Irlandii, zgodnego z dyrektywą UCITS III. Menedżerem inwestycyjnym jest HSBC Global Asset Management (UK) Limited.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.