Skip to main content

Dwa nowe akcyjne ETF-y UBS na giełdzie we Frankfurcie

22 czerwca 2012 r. w segmencie XTF giełdy Deutsche Boerse miał miejsce debiut giełdowy dwóch kolejnych akcyjnych funduszy typu ETF wyemitowanych przez UBS Global Asset Management. W obu przypadkach są to fundusze oferujące jednostki kategorii „I” adresowane głównie do inwestorów instytucjonalnych.

Pierwszy instrument – UBS ETF MSCI Pacific (ex Japan) I – to fundusz dążący do odwzorowania (z zastosowaniem metody pełnej replikacji fizycznej) wyniki indeksu MSCI Pacific (ex Japan) Total Return Net. Jest to indeks ważony kapitalizacją (z uwzględnieniem free floatu), obliczany w dolarach amerykańskich, którego zadaniem jest zilustrowanie koniunktury na rynkach akcji (w segmencie dużych i średnich przedsiębiorstw) w krajach rozwiniętych położonych w regionie Pacyfiku – przede wszystkim Australii (64,0%), Hongkongu (21,4%) i Singapuru (13,7%) (udział akcji spółek z poszczególnych państw w indeksie w końcu sierpnia). Kapitalizacja indeksu stanowi około 84% kapitalizacji rynkowej każdego z ww. krajów. Indeks skupia akcje 146 spółek – w końcu minionego miesiąca największymi pozycjami w portfelu indeksu były walory BHP Billiton (7,58%), Commonwealth Bank of Australia (6,40%), Westpac Banking (5,59%), Australia and New Zealand Banking Group (4,92%) i National Australia Bank (4,17%). W ujęciu sektorowym zdecydowanie przeważają walory spółek z branży usług finansowych (50,9%). Ponadto znaczące udziały posiadają firmy surowcowe (14,1%), przemysłowe(8,8%) i spółki reprezentujące branżę podstawowych towarów konsumpcyjnych (6,9%). Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio – TER) dla jednostek kategorii I wynosi 0,30% w skali roku.

Drugi instrument – UBS ETF FTSE 100 I – to fundusz replikujący, także przy użyciu pełnej replikacji fizycznej, wyniki indeksu FTSE 100. Indeks ten obejmuje 100 spółek brytyjskich o największej wartości rynkowej, których łączna kapitalizacja wynosi ok. 80 proc. kapitalizacji tamtejszego rynku akcji. Akcje te muszą być przedmiotem obrotu w systemie SETS na London Stock Exchange w funtach szterlingach lub w euro. W końcu sierpnia największe udziały w portfelu indeksu posiadały akcje: HSBC Holdings (6,85%), Vodafone Group (6,19%), BP (5,74%), Royal Dutch Shell (5,63%) oraz Galxosmithkline (4,94%). W ujęciu sektorowym przeważały walory spółek z branż: ropy i gazu (19,9%), usług finansowych (17,4%), dóbr konsumpcyjnych (15,6%) oraz surowców podstawowych (10,6%). Wskaźnik kosztów całkowitych dla jednostek kategorii I wynosi 0,23% w skali roku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.