Skip to main content

Dwa nowe akcyjne ETF-y db x-trackers na londyńskiej giełdzie

Na początku grudnia 2011 r. na London Stock Exchange zadebiutowały dwa akcyjne fundusze ETF db x-trackers (z grupy Deutsche Banku).

Fundusz db x-trackers S&P 500 Equal Weight ETF replikuje indeks S&P 500 obejmujący największe amerykańskie spółki publiczne notowane na NYSE Euronext (US) oraz na NASDAQ OMX, przy czym w tej wersji indeks ten charakteryzuje się równymi wagami wszystkich spółek w portfelu (podstawowa wersja indeksu S&P 500 to indeks ważony kapitalizacją spółek). Indeks o równych wagach firm w portfelu neutralizuje nadmierny wpływ największych spółek na notowania indeksu, przypisując każdej z firm jednakowy udział w portfelu (0,2%). W rezultacie znaczenie spółek o małej kapitalizacji (small-cap) jest relatywnie większe niż spółek o dużej kapitalizacji (large cap). Fundusz ten uzupełnił ofertę Deutsche Banku w zakresie ETF-ów z ekspozycją na indeks S&P 500, która obejmowała dotychczas m.in. denominowany w dolarach flagowy fundusz db x-trackers S&P 500 ETF, fundusz powiązany z indeksem S&P 500 zabezpieczający ryzyko walutowe wobec euro, fundusz db x-trackers US S&P 500 Carbon Efficient ETF oraz fundusz db x-trackers S&P 500 Shariah ETF. Wskaźnik kosztów (expense ratio) funduszu db x-trackers S&P 500 Equal Weight ETF wynosi 0,30% w skali roku.

Do obrotu na LSE weszły również tytuły uczestnictwa funduszu db x-trackers ATX ETF, który pozwala inwestorom partycypować w wynikach największych spółek austriackich. Replikowany (syntetycznie) przez ww. fundusz indeks ATX publikowany jest przez giełdę wiedeńską (Wiener Boerse) i obejmuje akcje 20 największych przedsiębiorstw austriackich obecnych na tym parkiecie, reprezentujących wszystkie najważniejsze sektory austriackiej gospodarki. Jest to indeks typu total return net, co oznacza że wszelkie dywidendy są reinwestowane po potrąceniu podatku. W dniu 19 stycznia 2012 r. największe udziały w portfelu indeksu miały następujące sektory: surowcowy (16,79%), bankowy (16,41%), energetyczny (15,94%), dóbr kapitałowych (15,60%) i nieruchomości (11,62%). Z kolei wśród spółek dominowały: OMV (13,34%), Erste Bank (12,50%), VA Stahl (10,14%), Andritz (9,54%) i Telekom Austria (8,25%). Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio – TER) funduszu wynosi 0,25% w skali roku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.