Skip to main content

Dwa nowe akcyjne ETF-y ComStage na zuryskim parkiecie

7 stycznia 2013 r. spółka ComStage należąca do grupy Commerzbanku wprowadziła na giełdę SIX Swiss Exchange swoje dwa kolejne akcyjne fundusze ETF.

ComStage ETF F.A.Z. Index naśladuje (przy wykorzystaniu replikacji swapowej) wyniki indeksu F.A.Z. obliczanego przez gazetę Frankfurter Allgemeine Zeitung (stąd jego nazwa) od ponad 50 lat (od września 1961 r.). Jest to indeks cenowy (dywidendy nie są brane pod uwagę przy jego obliczaniu), ważony kapitalizacją, który obejmuje akcje 100 największych niemieckich przedsiębiorstw (uwzględniając ich kapitalizację rynkową) notowanych na Deutsche Boerse. Aby znaleźć się w portfelu indeksu spółka musi legitymować się kapitalizacją w wysokości minimum 250 mln euro. Udział pojedynczej spółki w indeksie nie może być wyższy niż 10 procent. Fundusz odzwierciedla w przybliżeniu 1/100 wartości indeksu wyrażoną w euro (to waluta bazowa funduszu). Fundusz nie wypłaca dywidend (reinwestuje wszystkie uzyskiwane dochody z tytułu posiadania akcji). W dniu 1 marca największe udziały w portfelu indeksu posiadały spółki: SAP (7,72%), Siemens (7,24%), BASF (6,77%), Bayer (6,51%), Daimler (4,99%) i Allianz (4,91%). W ujęciu sektorowym w indeksie dominują firmy z branży dóbr konsumpcyjnych wyższego rzędu (20,3%), przemysłowej (16,3%), finansowej (14,6%), surowcowej (14,0%) oraz opieki zdrowotnej (11,8%) (dane na 1 marca 2013 r.). Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio – TER) funduszu wynosi 0,15%. Fundusz jest obecny także na giełdach we Frankfurcie i w Stuttgarcie.

ComStage ETF MSCI Emerging Markets TRN odwzorowuje (za pomocą replikacji swapowej) wyniki indeksu MSCI Daily Emerging Markets TRN. Jest to indeks typu total return (reinwestuje dywidendy wypłacane przez spółki w ujęciu netto – czyli po uwzględnieniu podatku od dywidend), ważony kapitalizacją z uwzględnieniem free float`u, który obejmuje akcje spółek stanowiące ok. 85% kapitalizacji (skorygowanej o liczbę akcji w wolnym obrocie) rynków wschodzących. Fundusz reinwestuje wszystkie uzyskiwane dochody z tytułu posiadania akcji. W strukturze geograficznej indeksu ok. 54% stanowią spółki azjatyckie, ok. 26% spółki z Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu oraz ok. 20% spółki latynoamerykańskie. W dniu 4 marca największe udziały w portfelu indeksu posiadały spółki: Samsung Electronics (4,07%), Taiwan Semiconductor Manufacturing (2,20%), China Mobile (1,68%), China Construction Bank (1,49%) i Gazprom (1,21%). W ujęciu sektorowym w indeksie dominują firmy z branży finansowej (27,3%), technologii informacyjnych (14,2%), energetycznej (11,9%) i surowcowej (10,8%) (dane na 4 marca 2013 r.). Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu wynosi 0,50%. Fundusz jest obecny także na giełdach we Frankfurcie i w Stuttgarcie.

Walutą obrotu obu funduszy na giełdzie w Zurychu są euro i frank szwajcarski.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.