Skip to main content

Dwa globalne sektorowe fundusze ETF Amundi na londyńskim parkiecie

24 lipca 2012 r. na London Stock Exchange (LSE) miało miejsce pierwsze notowanie tytułów uczestnictwa dwóch akcyjnych funduszy ETF posiadających globalną ekspozycję na sektor energetyczny i finansowy – zarówno z państw rozwiniętych, jak i rynków wschodzących (a w niektórych przypadkach także z tzw. rynków granicznych) (oba instrumenty są notowane także na giełdach w Paryżu, Frankfurcie i Mediolanie). W sumie w obrocie na LSE znajdują się obecnie 43 fundusze ETF Amundi.

Amundi ETF MSCI World Energy naśladuje zachowanie indeksu MSCI World Energy (obliczanego w euro), którego portfel grupuje walory około 100 spółek z całego świata należących do sektora energetycznego. W końcu września największymi pozycjami w portfelu indeksu były akcje: Exxon Mobil (15,73%), Chervron Texaco (8,46%), BP (4,93%), Royal Dutch Shell (4,70%) i Total (3,89%). W ujęciu geograficznym przeważały walory firm amerykańskich (56,17%), brytyjskich (16,81%), kanadyjskich (12,44%) i francuskich (4,48%). Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio – TER) funduszu wynosi 0,35% w skali roku.

Amundi ETF MSCI World Financials replikuje – w sposób syntetyczny – wyniki indeksu MSCI World Financials (obliczanego w euro), którego portfel grupuje walory około 300 spółek z całego świata należących do sektora finansowego. W końcu września największymi pozycjami w portfelu indeksu były akcje: Wells Fargo (3,63%), HSBC Holdings (3,50%), JP Morgan Chase (3,21%) i Citigroup (2,00%). W ujęciu geograficznym przeważały walory firm amerykańskich (40,98%), azjatyckich (bez Japonii) (15,35%), brytyjskich (9,29%), kanadyjskich (8,69%) i japońskich (8,05%). Wskaźnik kosztów całkowitych funduszu wynosi 0,35% w skali roku.

Wymienione powyżej ETF-y uzupełniły ofertę Amundi na londyńskiej giełdzie w zakresie instrumentów z ekspozycją sektorową, która obejmowała dotychczas 11 europejskich sektorowych ETF-ów.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.