Skip to main content

Dwa dłużne ETF-y XACT na parkiecie w Sztokholmie

21 marca 2011 r. na NASDAQ OMX Stockholm rozpoczeło się notowanie dwóch dłużnych funduszy ETF szwedzkiej firmy XACT Fonder.

XACT Obligation (Swedish All Bonds) to fundusz dający ekspozycję na szeroki szwedzki rynek obligacji. Replikuje on Handelsbanken Sweden All Bond Tradable Index – indeks ważony wartością rynkową obejmujący szwedzkie zabezpieczone obligacje hipoteczne oraz rządowe i municypalne obligacje posiadające status papierów benchmarkowych (obecnie obejmuje 37 instrumentów finansowych). Roczna opłata w tym funduszu wynosi 0,19%.

XACT Repo naśladuje stawkę repo szwedzkiego banku centralnego (Riskbanken) – główną stopę procentową określaną przez ten bank. Roczna opłata w tym funduszu wynosi 0,14%.

XACT Fonder jest pierwszym podmiotem, który wprowadził na NASDAQ OMX Stockholm dłużne ETF-y bazujące na szwedzkim rynku papierów dłużnych. Obecnie jego oferta obejmuje 18 ETF-ów (głównie akcyjnych i towarowych) notowanych na giełdzie w Sztokholmie.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.