Skip to main content

Dwa akcyjne ETF-y db x-trackers z ekspozycją na amerykański i austriacki rynek akcji na parkiecie we Frankfurcie

25 stycznia 2012 r. w segmencie XTF giełdy Deutsche Boerse miało miejsce pierwsze notowanie tytułów uczestnictwa dwóch funduszy ETF wyemitowanych przez db x-trackers (fundusze te od grudnia są też notowane na londyńskiej giełdzie).

db x-trackers S&P Equal Weight ETF to fundusz, którego zadaniem jest replikacja wyników indeksu S&P 500 Equal Weight, czyli tej wersji popularnego indeksu S&P 500, która charakteryzuje się równym udziałem wszystkich spółek w portfelu (0,2% w momencie równoważenia portfela). Jest to indeks typu total net return, co oznacza, że dywidendy ze spółek należących do tego indeksu są reinwestowane po uwzględnieniu podatków. W strukturze sektorowej indeksu w dniu 31 stycznia br. dominowały branże: finansowa (16,30%), dyskrecjonalnych dóbr konsumpcyjnych (16,18%), technologiczna (14,49%), przemysłowa (12,43%) i opieki zdrowotnej (10,54%). Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio) funduszu wynosi 0,30% w skali roku.

Do obrotu na Deutsche Boerse weszły również tytuły uczestnictwa funduszu db x-trackers ATX ETF, który pozwala inwestorom partycypować w wynikach 20 największych spółek austriackich ze wszystkich głównych sektorów tamtejszej gospodarki. Fundusz ten odwzorowuje wyniki ważonego kapitalizacją indeksu ATX publikowanego przez giełdę wiedeńską (Wiener Boerse), także typu total net return. W końcu stycznia 2012 r. największe udziały w portfelu indeksu miały następujące sektory: finansowy (37,32%), przemysłowy (17,99%), surowcowy (16,41%) i energetyczny (15,32%). Z kolei wśród spółek dominowały: Erste Bank (14,55%), OMV (13,05%), Voestalpine (9,90%), Andritz (9,21%), Immofinanz (7,49%) i Telekom Austria (7,37%). Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio – TER) funduszu wynosi 0,25% w skali roku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.