Skip to main content

Drugi z kolei dodatni bilans wpłat i wypłat do (z) sektorowych funduszy ETF

Jak poinformowała spółka BlackRock, w pierwszym tygodniu lipca (zakończonym 8 lipca) wartość wpłat do funduszy ETF odwzorowujących subindeksy sektorowe indeksu STOXX 600 Europe przewyższyła wartość umorzeń tytułów uczestnictwa tych podmiotów o 85,7 mln USD. Ten pozytywny rezultat może być zaskakujący, gdyż koniunktura giełdowa w tym okresie nie sprzyjała inwestycjom giełdowym (indeks STOXX 600 Europe obliczany w USD stracił na wartości 2,1%). Największym zainteresowaniem europejskich inwestorów cieszyły się ETF-y powiązane z subindeksami surowców podstawowych (+74,7 mln USD) oraz żywności i napojów (+40,1 mln USD). Największy odpływ (netto) kapitału odnotowały z kolei fundusze replikujące subindeksy sektora bankowego (-42,7 mln zł) (co nie dziwi zważywszy na fakt, iż subindeks tej branży zniżkował aż o 7,3%) oraz sektora użyteczności publicznej.

Tegoroczny bilans nabyć i umorzeń funduszy ETF odzwierciedlających subindeksy sektorowe indeksu STOXX 600 Europe pozostaje jednak nadal ujemny – 8 lipca wynosił on (-87,5 mln USD). W tym samym okresie aktywa tej grupy podmiotów zwiększyły się o 4,2% do 9 943,1 mln USD. Najwyższą dynamikę wzrostu aktywów odnotowały od początku roku ETF-y naśladujące zachowanie subindeksu sektora nieruchomości (+98,5%), sektora żywności i napojów (+49,3%) i sektora usług finansowych (+39,3%). Najbardziej spadły natomiast aktywa funduszy ETF replikujących subindeksy sektora budowlanego (-29,0%) i branży handlu detalicznego (-25,4%). W dniu 8 lipca trzema największymi (pod względem wartości zarządzanych aktywów) grupami sektorowych funduszy ETF były podmioty starające się jak najdokładniej odwzorować wyniki subindeksów: bankowego (1 486,5 mln USD), surowców podstawowych (1 186,9 mln USD) oraz ropy i gazu (1 113,0 mln USD).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.